Wykład nr 4: Prawo finansów jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego obowiązkowo można zapoznać się z następującymi rozdziałami z opracowania pt. Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A Hanusz, Warszawa 2015:

  • Rozdział 1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego (A. Niezgoda)
  • Rozdział 19. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego (A. Niezgoda)
  • Rozdział 20. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego (A. Niezgoda)
  • Rozdział 21. Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego (P. Szczęśniak)

KAZUSY

Poniżej znajduje się lista kazusów. Część z nich została omówiona na zajęciach. 

Jako zadanie w ramach pracy zdalnej proszę przygotować rozwiązanie kazusu nr 6. Gotowe rozwiązania wykonane samodzielnie, proszę nadesłać na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "Finanse_03". Praca nie powinna przekraczać 2 stron A4 - czcionka Arial 12, interlinia 1,5. Przy wykonaniu pracy proszę skorzystać z literatury przedmiotu.

Załączniki