Wykład nr 2: Jednostki sektora finansów publicznych

PLAN WYKŁADU

Przedmiotem drugiego wykładu z prawa finansów publicznych były jednostki sektora finansów publicznych. Przedmiotem ćwiczeń uczyniono następujące zagadnienia:

 1. porównanie sektora finansów publicznych i sektora publicznego;
 2. cechy dysktynktywne jednostek sektora finansów publicznych;
 3. budżetowanie jednostek sektora finansów publicznych (metoda brutto i netto);
 4. gospodatka pozabudżetowa (państwowe fundusze celowe);
 5. zasada powszechności (zupełności) budżetowej a gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych;
 6. klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ZAJĘĆ

 • Prezentacja w formie Prezi dot. sektora finansów publicznych: LINK.
 • Tablea w formacie pdf. obejmująca klasyfikację jednostek sektora finansów publicznych: LINK.
 • Tabela do uzupełnienia według zadań wyznaczonej każdej grupie: tabela w formacie docx. 
 • Przykład agencji wykonawczej i możliwych zadań realizowanych na podstawie przepisu art. 18 u.f.p.:
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: ustawa.
  • Polska Agencja Kosmiczna: ustawa.

OBOWIĄZKOWE ZADANIE DOMOWE

1. Lektura artykułu A. Hanusza, Równowaga budżetowa a zasady prawa, „Państwo i Prawo” 2015, nr 9 [artykuł dostępny w Czytelni Czasopism Wolters Kluwer za pośrednictwem strony Biblioteki Głównej UMCS: Wyszukiwarka baz danych (link) → nazwa bazy: Czytelnia Czasopism Prawniczych → szukaj → logowanie: numer karty bibliotecznej, a więc numer legitymacji / hasło: PESEL]