Wykład nr 7: Prawo finansów jednostek samorządu terytorialnego (case study)

W zakresie prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego obowiązkowo należy zapoznać się z następującymi rozdziałami z opracowania pt. Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A Hanusz, Warszawa 2015:

  • Rozdział 1. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego (A. Niezgoda)
  • Rozdział 19. Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego (A. Niezgoda)
  • Rozdział 20. Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego (A. Niezgoda)
  • Rozdział 21. Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego (P. Szczęśniak)

KAZUSY

Poniżej znajduje się lista kazusów. Część z nich została omówiona na zajęciach. Pozostałe są do opracowania samodzielnego w ramach zadania domowego.

Załączniki