Wykład nr 6: Budżet środków europejskich i jego wykonywanie

PLAN ĆWICZEŃ

Na ćwiczeniach zostały omówione zagadnienia związane z budżetem środków europejskich, w szczególności: 

  1. budżet środków europejskich (charakterystyka, deficyt budżetu środków europejskich);
  2. budżet środków europejskich a wybrane zasady budżetowe;
  3. wykonywanie budżetu środków europejskich (ogólna charakterystyka).

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ĆWICZEŃ