Wykład nr 1: Sektor finansów publicznych

PLAN WYKŁADU
Pierwszy wykład z zakresu prawa finansów publicznych dotyczyły podstawowych terminów, którymi posługują się przepisy ustawy o finansach publicznych. Przedmiotem ćwiczeń były następujące zagadnienia:

 1. pojęcie stosunku prawnofinansowego;
 2. normatywna definicja finansów publicznych;
 3. zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o finansach publicznych;
 4. definicja środków publicznych i ich klasyfikacja;
 5. przeznaczanie środów publicznych;
 6. saldo sektora finansów publicznych;
 7. cechy dysktynktywne jednostek sektora finansów publicznych;
 8. budżetowanie jednostek sektora finansów publicznych (metoda brutto i netto);
 9. gospodatka pozabudżetowa (państwowe fundusze celowe);
 10. zasada powszechności (zupełności) budżetowej a gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych;
 11. klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

 • prezentacja w formie Prezi dot. sektora finansów publicznych: LINK
 • dokument Narodowego Banku Polskiego pt. "Śladami złotego": LINK
 • tabela w formacie pdf. obejmująca klasyfikację jednostek sektora finansów publicznych: LINK.

ZADANIE DODATKOWE
Wybierz i scharakteryzuj konkretną jednostkę sektora finansów publiczych. Określ sposób jej tworzenia, ststus ustrojowy, metodę budżetowania, zakres i sposób wykonywania działalności. Gotowe rozwiązania umieszczone w załączonej tabeli, wykonane samodzielnie, proszę nadesłać na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "Finanse_01".

Załączniki