Konkursy na najlepsze prace magisterskie i licencjackie

Prace przygotowywane przez seminarzystów Katedry Prawa Finansowego UMCS mogą zostać zgłoszone do konkursów na najlepsze prace magisterskie i licencjackie. Poniżej przedstawiamy listę konkursów:

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej 

 

Konkurs na pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych

Konkurs na pracę magisterką i licencjakich na temat faktoringu "Złote pióro Polskiego Związku Faktorów"

Konkurs na pracę magisterską i licencjacką na temat skarbowości korporacyjnej
Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym 
Tax Everest - konkurs na pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego
Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu prawa podatkowego
Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego
Konkurs im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej
Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych na pracę magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego
Konkurs na prace magisterskie i dyplomowe z rachunkowości

Konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną o tematyce spółdzielczej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską  z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości
Konkurs  o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Ogólnopolski Konkurs na glosę do wyroku w sprawie podatkowej