Wykład nr 5: Wykonywanie ustawy budżetowej

PLAN WYKŁADU

Piąty wykład obejmowały problematykę wykonywania ustawy budżetowej. Na zajęciach omówiono takie zagadnienia egzaminacyjne, jak:

 • wykonanie budżetu państwa w ogólności;
 • proces wykonywania budżetu i gromadzenie dochodów budżetowych oraz dokonywanie wydatków budżetowych (charakterystyka, przykłady);
 • zasady wykonywania budżetu państwa;
 • wykonawcy budżetu państwa oraz ich kompetencje;
 • dokonywanie zmian budżetu w trakcie jego wykonywania:wykonywanie operacji związanych z zaciąganiem i spłatą długu publicznego (charakterystyka, kompetencje Ministra Finansów).
  • blokowanie wydatków budżetowych (istota, podmioty uprawnione, przesłanki);
  • przeniesienie środków z rezerw budżetowych (charakterystyka rezerw budżetowych, zasady dysponowania nimi);
  • przeniesienie planowanych wydatków budżetowych (virement) oraz zasady jego dokonywania.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ZAJĘĆ