Wykład nr 3: Pojęcie przychodu w prawie bilansowym i prawie podatkowym

PLAN WYKŁADU
Przedmiotem wykładu było definiowanie pojęcia przychodu na gruncie prawa bilansowego i prawa bilansowego.

Przedmiotem analizy był także projekt ustawy o zatorach płatniczych w kontekście zasady memoriałowej: LINK

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

  • Slajdy - wykład nr 3: PDF.
  • Statystyki wykorzystane w trakcie wykładu: LINK

Załączniki