Wykład nr 9: Czynności bankowe

PLAN WYKŁADU
Przedmiotem wykładu były kwestie związane ze statusem prawnym Narodowego Banku Polskiego, a także problematyka czynności bankowych. Znajomość przepisów prawnych podanych obok wskazanych niżej zagadnień będzie wymagana na drugiej wejściówcę:

 • status ustrojowy Narodowego Banku Polskiego*;
 • organy Narodowego Banku Polskiego*;
 • cele działania Narodowego Banku Polskiego*;
 • funkcje Narodowego Banku Polskiego (funkcja banku emisyjnego, banku banków, banku państwa)*;
 • instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego*;
  • instrumenty o charakterze ekonomicznym (istota, rodzaje);
  • instrumenty o charakterze administracyjnym (istota, rodzaje).

* art. 1-24, art. 31-51 ustawy o Narodowym Banku Polskim + art. 227 i 220 ust. 2 Konstytucji

 • pojęcie i rodzaje czynności bankowych i podmioty uprawnione do czynności bankowych (art. 5 ustawy Prawo bankowe);
 • inna działalność banków (art. 6 ustawy Prawo bankowe);
 • pojęcie i rodzaje umowy rachunku bankowego (art. 49-62 ustawy Prawo bankowe oraz art. 725-733 Kodeksu cywilnego);
 • umowa kredytu (art. 69-79c ustawy Prawo bankowe):
 • umowa kredytu a umowa pożyczki bankowej (art. 720-724 Kodeksu cywilnego i art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim);
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych (art. 80-84 ustawy Prawo bankowe);
 • pojęcie i rodzaje umowy akredytywyakredytywa dokumentowa, akredytywa zabezpieczająca standby, akredytywa pieniężna (art. 85-86 ustawy Prawo bankowe)

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ZAJĘĆ

Rzeczpospolita, Po co jest bank centralny? (LINK)
Rzeczpospilita, Stopa procentowa kredytów międzybankowych (LINK)
Slajdy dot. stóp procentowych kredytów międzybankowych: PDF.
Slajdy dot. gwarancji bankowej i akredytywy: PDF.
Mapa klas ryzyka i ich definicje: PDF.
Kazus z zakresu akredyty bankowej: DOCX.