W Katedrze Prawa Finansowego UMCS nabór jest prowadzony na następujące seminaria:

1) SEMINARIUM DYPLOMOWE

 • Kierunek prawno-administracyjny I st. (II-III rok):
  • studia stacjonarne (dr Krzysztof Cień)
  • studia niestacjonarne (dr Tomasz Woźniak)
 • Kierunek prawno-biznesowy (II-III rok):
  • studia stacjonarne (dwa seminaria na jednym roku - prowadzący: dr Paweł Szczęśniak oraz dr Tomasz Woźniak)
  • studia niestacjonarne (dr Paweł Szczęśniak)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. (II-III rok):
  • studia stacjonarne (-)
  • studia niestacjonarne (-)

2) SEMINARIUM MAGISTERSKIE 

 • Prawo (IV-V rok):
  • studia stacjonarne (dwa seminaria na jednym roku - prowadzący: prof. dr hab. Antoni Hanusz oraz dr hab. Andrzej Niezgoda)
  • studia niestacjonarne (V rok - prof. dr hab. Antoni Hanusz, IV rok - dr Krzysztof Cień)
 • Kierunek prawno-administracyjny II st. (I-II rok):
  • studia stacjonarne (-)
  • studia niestacjonarne (-)
 • Kierunek prawno-menadżerski (I-II rok):
  • studia stacjonarne (dr hab. Andrzej Niezgoda)
  • studia niestacjonarne (-)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. (I-II rok):
  • studia stacjonarne (dr hab. Andrzej Niezgoda)
  • studia niestacjonarne (-)

Zapisów można dokonywać w terminach dyżurów prowadzących seminaria.