Rok akademicki 2019/2020

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2019/2020:

 • Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową / W. Balog
 • Opodatkowanie wniesienia i zwrotu wkładu do spółki osobowej / M. Bałkowiec
 • Opodatkowanie wypłaty dywidendy przez spółkę będącą polskim rezydentem podatkowym / P. Bandzerewicz
 • Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności wspólnika spółki akcyjnej / K. Barański
 • Opodatkowanie pożyczek od wspólników spółek kapitałowych / A. Beznosik
 • Opodatkowanie wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej / A. Budzowska
 • Opodatkowanie obniżenia kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów lub akcji / J. Piętka
 • Środki wspierania innowacyjnej działalności gospodarczej na gruncie prawa podatkowego i bankowego / P. Mendel
 • Upadłość konsumencka i jej wpływ na stabilność rynku finansowego / M. Sadło
 • Opodatkowanie przychodów osób prawnych z zysków kapitałowych w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego / E. Jaroszuk
 • Działalność komercyjnej galerii sztuki w ujęciu prawno-podatkowym / M. Niezgoda
 • Przeciwdziałanie zatorom płatniczym w ujęciu prawa handlowego, bilansowego i podatkowego / E. Maciocha
 • Umowa cash poolingu w ujęciu prawa podatkowego / P. Kramek
 • Zbycie przedsiębiorstwa i jego dobrej renomy w świetle prawa prywatnego i podatkowego / A. Chacia
 • Opodatkowanie przychodów osób fizycznych z umowy najmu lokalu / M. Czapla
 • Odpowiedzialność podatkowa małżonków / P. Sokołowska
 • Status prawnofinansowy Agencji Mienia Wojskowego / P. Janiszewska
 • Świadczenie złożone a nadużycie prawa w podatku od towarów i usług / M. Smreczak