Podstawy publicznego prawa bankowego

PODSTAWY PUBLICZNEGO PRAWA BANKOWEGO (kierunek prawno-biznesowy - przedmiot kierunkowy)

Przedmiot kierunkowy w semestrze zimowym dla studentów II i III roku kierunku prawno-biznesowego realizowany w wymiarze 30 h (wykład)

Prowadzący wykład: dr Paweł Szczęśniak