Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego

Strona internerowa Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego:
www.podatki.umcs.pl 

REKRUTACJA NA III EDYCJĘ PSPP UMCS!

KLUCZOWE INFORMACJE

Jednostka prowadząca Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego: Katedra Prawa Finansowego UMCS

Kierownik Studium: prof. dr hab. Antoni Hanusz

Czas trwania studiów: dwa semestry

Planowany termin uruchomienia: październik 2023 r.

Kadra Studium: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów, doradcy podatkowi

Cel studiów: podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra

Liczba godzin dydaktycznych: 185 godzin

Opłata za studia:
I semestr: 2250 zł
II semestr: 2250 zł
Całkowity koszt studiów: 4500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem Karty Absolwenta -10 %:
I semestr: 2025 zł (opłata wpisowa)
II semestr: 2025 zł
Całkowity koszt studiów: 4050 zł

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Forma zaliczenia studiów: sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej.

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rejestracja do 30 września 2023 r.: LINK