Finanse publiczne i prawo finansowe

FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE (kierunek administracja publiczna - przedmiot podstawowy)

Przedmiot podstawowy całoroczny dla studentów II roku kierunku Administracja publiczna realizowany w wymiarze 30 h (wykład) i 45 h (ćwiczenia)

Prowadzący wykład: dr hab. Andrzej Niezgoda
Prowadzący ćwiczenia:
mgr Krzysztof Cień

  • Wykaz obowiązujących zagadnień egzaminacyjnych: PDF. 

Polecana literatura
Hanusz A. (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sejmowe.
Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer.