Rok akademicki 2018/2019

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2018/2019:

 • Środki prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie cen transferowych w podatku dochodowym od osób prawnych / K. Gospodarek
 • Koszty finansowania długiem w podatku dochodowym od osób prawnych a regulacje prawa Unii Europejskiej / O. Demyanyuk
 • Umowy między członkami rodziny a unikanie opodatkowania / A. Wojtas
 • Cywilne i podatkowe skutki umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie / S. Przybylski
 • Odpowiedzialność podatkowa i karna za wyłudzenia skarbowe / T. Łuszczak
 • Środki prawne ograniczające wykorzystanie instrumentów finansowych w celu unikania opodatkowania / Ł. Wociór
 • Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w międzynarodowym prawie podatkowym / N. Szawarska
 • Konstrukcja korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych w rozliczeniu podatku od towarów i usług / P. Basak
 • Skutki podatkowe obrotu instrumentami pochodnymi / B. Borsuk
 • Prawne skutki obrotu walutami wirtualnymi / M. Bzymek
 • Policja jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i gospodarcze / P. Czubacka
 • Prawa i obowiązki użytkownika i dostawcy usług płatniczych / A. Sikorska
 • Prawa i obowiązki stron umowy kredytu hipotecznego / O. Krupczak
 • Hipoteka ustanawiana na nieruchomości jako prawo rzeczowe zabezpieczające wierzytelność / S. Szereda
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy / M. Maciejewska
 • Bank krajowy jako instytucja obowiązana do przeciwdziałania praniu pieniędzy / A. Łukasik
 • Sekurytyzacja wierzytelnoścu bankowych. Sekurytyzacja tradycyjna a syntetyczna / K. Pavliuk
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych / M. Przetak