Podstawy prawa bankowego

PODSTAWY PRAWA BANKOWEGO (kierunek prawno-administracyjny I st.)

Przedmiot monograficzny w semestrze letnim realizowany w wymiarze 15 h (wykład)

Prowadzący wykład: dr Paweł Szcześniak (studia stacjonarne i niestacjonarne)