Dla seminarzystów


 Grupa seminaryjna na Facebooku

Grupa jest wspólna dla wszystkich seminariów prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego. Pojawiają się na niej najważniejsze ogłoszenia związane z uczestnictwem w seminarium dyplomowym.