Rok akademicki 2020/2021

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2020/2021:

 • Blokada rachunku jako środek przeciwdziałania wykorzystywaniu instytucji finansowych do wyłudzeń skarbowych i prania pieniędzy / E. Kobiałka
 • Obowiązki informacyjne instytucji finansowych w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających / P. Janik
 • Prawne regulacje inwestycyjnego finansowania społecznościowego (Legal regulations of equity crowdfunding) / J. Kobos
 • Prawa i obowiązki Narodowego Banku Polskiego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji (lender of last resort) / P. Harcej
 • Wybrane bariery normatywne rozwoju sektora nowoczesnych usług finansowych / M. Leszczyńska
 • Umowa kredytu hipotecznego oraz restrukturyzacja zadłużenia w przypadku braku możliwości spłaty przez kredytobiorcę / P. Zawadka
 • Tworzenie funduszy własnych w banku spółdzielczym w ujęciu prawa bankowego i bilansowego / A. Kurzępa
 • Istota hipoteki jako prawnego zabezpieczenia wykonywania umowy kredytu w świetle orzecznictwa sądów / D. Filipek
 • Klauzula Principal Purpose Test jako środek przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym (Principal Purpose Test clause as an anti-tax avoidance measure in international tax law) / A. Pierzchała
 • Podatkowe konsekwencje finansowania dłużnego spółek / A. Bartnicka
 • Status gminy jako podatnika podatku od towarów i usług / J. Wielgus
 • Podatkowe konsekwencje przekazania wspólnikom dywidendy likwidacyjnej w formie rzeczowej / E. Wiśniewska
 • Instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych przez organy podatkowe w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych a nadużycie prawa / K. Stasieczek
 • Opodatkowanie niepodzielonego zysku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / M. Madej
 • Legalne i nielegalne sposoby prezentacji zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego / P. Przykaza