Publikacje

ZGRUPOWANIA SOLIDARNOŚCIOWE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH. KONSTRUKCJA NORMATYWNA

Paweł Szczęśniak

Warszawa 2022
Wydawnictwo C.H. Beck

Liczba stron: 552

> Zobacz więcej

 

UNIKANIE OPODATKOWANIA A PLANOWANIE PODATKOWE

Krzysztof Cień
 

Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2022

Liczba stron: 536

> Zobacz więcej

 
 

PRAWO FINANSOWE

Antoni Hanusz (red. naukowy), Krzysztof Cień, Andrzej Niezgoda, Paweł Szczęśniak, Tomasz Woźniak

Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa 2022

Liczba stron: 672

> Zobacz więcej

 

 

POWSTANIE ZAKŁADU A UNIKANIE OPODATKOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PODATKOWYM

Tomasz Woźniak

Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2022

Liczba stron: 764

> Zobacz więcej

 

 

PRAWO FINANSOWE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Antoni Hanusz (red. naukowy), Krzysztof Cień, Eryk Pietrusiński, Paweł Szczęśniak, Tomasz Woźniak

Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa 2019

Liczba stron: 708

> Zobacz więcej

ŚRODKI PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKU

Paweł Szczęśniak

Wydawnictwo C.H. Beck
Warszawa 2018

Liczba stron: 308

> Zobacz więcej

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Antoni Hanusz (red. naukowy), Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski, Magdalena Musiał, Paweł Szczęśniak

Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2015

Liczba stron: 468

> Zobacz więcej

 

PODZIAŁ ZASOBÓW PUBLICZNYCH MIĘDZY ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ 

Andrzej Niezgoda

Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2012

Liczba stron: 572

> Zobacz więcej

 

PODSTAWA FAKTYCZNA ROZSTRZYGNIECIA PODATKOWEGO

Antoni Hanusz

Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2006

Liczba stron: 282

> Zobacz więcej

 


> WYKAZ NAJNOWSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA FINANSOWEGO: TUTAJ