Wymogi przygotowania prac magisterskich i licencjackich

Zasady edycji prac magisterskich i licencjackich [do pobrania]