Finanse jednostek samorządu terytorialnego

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Administracja I st. - przedmiot kierunkowy)

Przedmiot kierunkowy w semestrze zimowym dla studentów II i III roku kierunku administracja I st. realizowany w wymiarze 30 h (wykład)

Prowadzący wykład: dr Krzysztof Cień

Zagadnienia egzaminacyjne: PDF. [aktual. 2 października 2018]

Polecana literatura
Hanusz A. (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sejmowe.
Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer.