Podstawy prawa finansowego

Prowadzący wykład: dr Krzysztof Cień (studia stacjonarne)