Usługi płatnicze w obrocie gospodarczym

Usługi płatnicze w obrocie gospodarczym

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym

Wykład monograficzny: 15 godzin

Prowadzący: dr Paweł Szczęśniak