Ćwiczenia (zasady zaliczenia oraz wymogi przygotowania esejów)

ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ

  • Zasady zaliczania ćwiczeń w Katedrze Prawa Finansowego UMCS: plik PDF/do pobrania (na podstawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tekst jedn. zm. Uchwała Nr XXIII-34.6/16)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESEJE

  • Zasady przygotowania esejów z przedmiotów podstawowych realizowanych w Katedrze Prawa Finansowego UMCS: plik PDF/do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

  • Wszystkie materiały dydaktyczne prezentowane na ćwiczeniach są dostępne na profilach osobowych prowadzących zajęcia.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Studenci na wykładach oraz ćwiczeniach są obowiązani posiadać aktualne akty prawne wskazane przez prowadzących zajęcia. Wykazy aktów prawnych znajdują się w dziale Dydaktyka. Akty prawne można pobrać za pośrednictwem Systemu Informacji Prawnej LEX lub Legalis (instrukcja dostępu) oraz Internetowego Systemu Aktów Prawnych.