Współpraca międzynarodowa

— 2021 —

 • staż dr. Pawła Szczęśniaka w Institut für Finanzrecht Universität Graz w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki Miniatura 3: relacja
 • udział dr. Pawła Szczęśniaka w międzynarodowej konferencji naukowej pn. Cyberspace 2021 organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie w panelu "Law: eCommerce, Digital Single Market", tytuł referatu: The problem of qualifying sales revenues on online auction portals according to Polish regulations and jurisprudence.

— 2020 —

 • staż dr. Pawła Szczęśniaka w Institut für Finanzrecht Universität Graz w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki Miniatura 3
 • współpraca przy publikacji artykułów prof. Mitsuaki Usui oraz prof. Toshiyoshi Kashiwazaki w "Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" 2020, nr 1: informacja
 • publikacja czterech artykułów naukowych (K. Cień, A. Lipińska, P. Szczęśniak, T. Woźniak) w monografii pt. The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Gdańsk-Brno 2020, "Acta Universitatis Brunensis. Editio Scientia" 2020, no. 682: publikacje

— 2019 —

 • wyjazd badawczy mgr. Tomasza Woźniaka do International Bureau of Fiscal Documentation - Amsterdamrelacja 
 • wyjazd badawczy dr. Pawła Szczęśniaka do Faculty of Law University of Seville w ramach Academic Visitor Programme: relacja
 • wizyta i wykłady prof. Mitsuaki Usui oraz prof. Toshiyoshi Kashiwazaki w Polsce: relacja
 • uczestnictwo pracowników Katedry Prawa Finansowego UMCS w V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego pt. „The financial law towards challenges of the XXI century“: relacja

— 2018 —

 • wyjazd badawczy dr. Pawła Szczęśniaka do Institute for Law and Finance Goethe University Frankfurt am Main w ramach Visiting Scholar Program: relacja
 • wyjazd badawczy mgr. Krzysztofa Cienia do International Bureau of Fiscal Documentation - Amsterdam: relacja
 • wyjazd badawczy dr. Pawła Szczęśniaka do Faculty of Law Matej Bel University - Banská Bystrica w ramach programu Erasmus+: relacja
 • uczestnictwo dr. Pawła Szczęśniaka w IV. International Scientific Conference - The Castle Days of Law in Banska Bystrica „Strategic Determinants of the Legal Standards Creation“
 • wyjazd badawczy dr. Pawła Szczęśniaka do Tilburg Law School - Tilburg University oraz Leiden Law School - Leiden University: relacja
 • wyjazd badawczy prof. dr. hab. Antoniego Hanusza do Tokyo University of Science, College of Law Nihon University oraz Board of Audit of Japan: relacja
 • publikacja artykułu naukowego prof. dr hab. Antoniego Hanusza i dr Pawła Szczęśniaka pt. The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system w czasopiśmie "Nihon University Comparative Law" 2018, vol. 35.

— 2017 —

 • uczestnictwo pracowników Katedry Prawa Finansowego UMCS w IV Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego pt. „The financial law towards challenges of the XXI century“: relacja
 • wyjazd badawczy mgr. Tomasza Woźniaka do International Bureau of Fiscal Documentation - Amsterdamrelacja

— 2016 —

 • wyjazd badawczy prof. dr. hab. Antoniego Hanusza do Tokyo University of Sciencerelacja