Środki na realizację projektu "Reinitialise" - Program Horyzont 2020

Z wielką radością informujemy o pozyskaniu przez UMCS środków na realizację projektu "Reinitialise" z Programu Horyzont 2020, którego kierownikiem jest dr hab., prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Wielkie gratulacje należą się zwłaszcza Pani Profesor, tym bardziej, że projekt uzyskał maksymalną ilość punktów w ocenie eksperckiej. Jest to pierwszy w historii Programu Horyzont 2020 projekt konsorcyjny koordynowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i nasz pierwszy Twinning.

W skład konsorcjum wchodzą Unimc / Università degli Studi di Macerata, K.U.Leuven oraz firma Eurocentro. Projekt koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia, a w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki. Część zaplanowanych działań dotyczy również wsparcia procesów zarządzania projektami międzynarodowymi na UMCS oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Realizacja rozpocznie się w styczniu 2021 roku.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    27 kwietnia 2020