Siódmy tom „Anuario Latinoamericano”

Zapraszam Państwa do lektury artykułów w języku angielskim i hiszpańskim, zamieszczonych w siódmym tomie „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, czasopisma naukowego wydawanego przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Zawartość numeru dostępna jest na stronie:
https://journals.umcs.pl/al/issue/view/596/showToc

Dziękuję wszystkim autorom i recenzentom tomu oraz członkom Zespołu Redakcyjnego za współpracę.

Życzę Państwu dobrej lektury i szczęśliwego 2020 roku!

Redaktor Naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. nadzw. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    2 stycznia 2020