Rozstrzygnięcie Konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

Komisja konkursowa na posiedzeniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnęła konkurs im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych.

Do konkursu promotorzy zgłosili łącznie jedenaście prac: sześć prac magisterskich (mgr mgr Roksolana Bakhurska, Katarzyna Motek, Karolina Rzechuła, Dominika Satoła, Michał Harkot, Jakub Wołyniec) i pięć licencjackich (lic. lic. Karolina Bilkiewicz, Bohdana Sybikovska, Olga Wójcik, Daniel Bosiak, Karol Dejneko) obronionych na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2015/2016 w regulaminowym terminie do 30 września 2016 r. Nagrody mają postać dyplomów i nagród pieniężnych.

W kategorii PRAC MAGISTERSKICH przyznano nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
Nagrodę główną otrzymał Pan Jakub Wołyniec za pracę pt. Soft power in foreign policy of the United Kingdom, obronioną 11 lipca 2016 r. (promotor - prof. dr hab. Marek Pietraś).
Wyróżnienia otrzymały Panie: Roksolana Bakhurska za pracę pt. Prawo do ziemi jako podstawowe prawo ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej, obronioną 21 czerwca 2016 r. (promotor - dr hab. Katarzyna Krzywicka) oraz Katarzyna Motek za pracę pt. Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne bezpieczeństwa międzynarodowego, obronioną 28 czerwca 2016 r. (promotor – prof. dr hab. Marek Pietraś).

W kategorii PRAC LICENCJACKICH również przyznano nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodę główną otrzymał Pan Daniel Bosiak za pracę pt. System Narodów Zjednoczonych wobec problemu HIV/AIDS w Afryce w XXI wieku, obronioną 30 czerwca 2016 r. (promotor – dr hab. Hanna Dumała). Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały Panie: Bohdana Sybikovska za pracę pt. Functioning of the United Nations Security Council in the 21st century global security system, obronioną 23 czerwca 2016 r. (promotor - dr hab. Katarzyna Krzywicka) oraz Olga Wójcik za pracę pt. Islamska Republika Iranu jako mocarstwo regionalne w XXI wieku, obronioną 30 czerwca 2016 r. (promotor – dr hab. Hanna Dumała).

Nagrodzonym i ich promotorom serdecznie gratulujemy.
Sekretarz Konkursu
Hanna Dumała

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2017