Przepisy powszechnie obowiązujące

 W związku ze zmianą przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego zapraszamy do zapoznania się z:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi