Popkultura poza kontekstem 2.0

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką

„Popkultura poza kontekstem 2.0”

Data: 10.11.2021 r.

Organizator: Koło Naukowe Medialno – Popkulturowe „Produktywni”, Wydział Politologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pierwsze dni nowego roku akademickiego już za nami, czas więc na nowe wyzwania i inicjatywy. „Produktywni” mają przyjemność zaprosić Studentów oraz Doktorantów na drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Popkultura poza kontekstem 2.0”. Wydarzenie to jest bezpośrednią kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Popkultura poza kontekstem”, która odbyła się 6 listopada 2020 r. Pokłosiem wydarzenia są teksty naukowe opublikowane w 21. numerze czasopisma studenckiego wydawanego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS – „CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”.

Konferencja ma na celu spojrzenie na zagadnienie popkultury przez prymat naukowy. Organizowane wydarzenie zakłada stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze popularnej. Uczestnicy wydarzenia zwrócą również uwagę na praktyki związane z uczestnictwem w popkulturze oraz jej odbiór. Podczas dyskusji panelowych analizowane będą wybrane wytwory popkultury, które w różnej formie towarzyszą ludziom na co dzień, bez względu na krąg kulturowy. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Zgłoszenia na wydarzenie odbywać się będą za pomocą załączonego formularza Google: https://docs.google.com/forms/d/1iBkDy7xqrikbe9oXcJyiLVwWvsspfasUhRP-d3RmXRM/edit?usp=drivesdk

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut, językiem przewodnim konferencji będzie język polski. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 listopada, natomiast informacja o kwalifikacji referatu do uczestnictwa w konferencji zostanie przekazana za pośrednictwem maila do 4 listopada. Przewiduje się publikację tekstów w recenzowanym czasopiśmie naukowym „CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”, wydawanym przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W razie pytań prosimy o kontakt: kn.produktywni@poczta.umcs.lublin.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2021