Politologiczne Koło Naukowe

 

Politologiczne Koło Naukowe jest organizacją studencką, której istnienie zostało zatwierdzone przez Senat UMCS w roku 1998. PKN ma za zadanie rozwijać zainteresowania naukowe studentów politologii, ułatwiać dostęp do bieżących informacji na temat współczesnego świata i najnowszej historii, naukę umiejętności miękkich oraz przygotowywać członków koła do pracy naukowej.

Jako koło naukowe dążymy do pobudzenia zainteresowań naukowych naszych studentów, angażujemy ich w prace naukowe i badawcze, a także umożliwiamy wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych. Naszym celem jest także rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, promowanie Wydziału Politologii oraz integracja środowiska studenckiego i naukowego.

Do najczęstszych obszarów podejmowanych przez nas działalności należą: debaty (typowo polityczne, w których biorą udział przedstawiciele różnorodnych opcji politycznych, ale także debaty wyborcze), panele dyskusyjne, wykłady otwarte, szkolenia i warsztaty, konferencje, a także wycieczki.

Naszymi najgłośniejszymi wydarzeniami są:

  • Cykliczne Konferencje Naukowe: Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej,Kobiety w życiu społecznym, Człowiek… a kto to taki?, Politimi.
  • Cykliczne debaty: Kobiety w Polityce, Debata Młodych.
  • Realizacja z TVP3 Lublin 13 Wyborczych Debat Telewizyjnych

Charakter inicjatyw podejmowanych przez Politologiczne Koło Naukowe oraz program realizowanych wydarzeń jest uzależniony od zainteresowań jego członków.

Jeśli interesujesz się polityką i sprawami bieżącymi? Masz pomysł na event, ale nie wiesz, jak go zrealizować? Chcesz zaprosić na spotkanie, panel dyskusyjny, czy debatę któregoś ze znanych polityków, naukowców lub dziennikarzy? Myślisz o karierze polityka lub naukowca? Nie lubisz nudy, a przy tym chcesz zaangażować się w życie Uczelni? Jeśli odpowiedź  na choć jedno z tych pytań brzmi TAK, przyjdź i dowiedz się więcej na temat działalności w kołach naukowych! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, sugestie, pomysły.

Chcesz wstąpić do naszego Koła? NAPISZ DO NAS!!!


Opiekun PKN: dr Dorota Litwin-Lewandowska
 

https://www.facebook.com/pkn.umcs/