Paryska „KULTURA” 70-lecie wydania pierwszego numeru

W środę 14 czerwca br. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4a, odbędzie się spotkanie historyczno-prasoznawcze, którego gościem będzie prof. dr hab. Iwona Hofman, Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Dziekan Wydziału Politologii UMCS. Spotkanie zorganizowano w związku z 70-leciem wydania pierwszego numeru Paryskiej „KULTURY”.

W 2017 roku mija 70 lat od wydania pierwszego numeru miesięcznika „Kultura” utożsamianego z dziełem życia Jerzego Giedroycia. „Kultura” wydawana przez Instytut Literacki w Paryżu do 2000 roku była najważniejszym czasopismem emigracyjnym, a na jej łamach głos zabierali m.in. Juliusz Mieroszewski, Bohdan Osadczuk, Jerzy Pomianowski, Leopold Unger. Ich publicystyka sprawiła, że „Kulturę” uznano za ośrodek polityczny, kreujący – co znamienne – współcześnie aktualne programy pozycjonowania Polski w Europie. Do 1989 roku dom w Maisons-Laffitte dawał schronienie – dosłownie i w przenośni – twórcom niezależnym oraz działaczom rodzącej się opozycji demokratycznej. Giedroyc zapraszał także do współpracy pisarzy tej miary, co Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński.

Wydział Politologii UMCS cieszy się opinią depozytariusza wartości „Kultury”, m.in. dzięki przyznawanej Nagrodzie im. Jerzego Giedroycia. W unikatowej Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, którą kieruje prof. dr hab. Iwona Hofman prowadzone są badania źródłowe, a ich efekty publikowane w specjalnej serii. Ostatnio ukazał się tom korespondencji Leopolda Ungera i Jerzego Giedroycia, znakomicie oddający styl pracy Redaktora i sposób myślenia charakteryzujący krąg „Kultury”. Listy przypominają historię „Kultury”, a bohaterów portretują zdjętych z piedestału, po ludzku. Warto je czytać przez pryzmat najnowszej historii.

Iwona Hofman – profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Politologii UMCS, kierownik Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, ekspert Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jej zainteresowania badawcze to komunikacja społeczna, gatunki dziennikarskie,  publicystyka, a także biografia Jerzego Giedroycia oraz paryska „Kultura”. Autorka m.in. 6 monografii naukowych, ponad 140 artykułów naukowych, redaktorka ponad 15 książek poświęconych historii mediów oraz problemom współczesnego dziennikarstwa.

Spotkanie poprowadzi Ewa Hadrian.

Wstęp wolny! Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    12 czerwca 2017