Oferty pracy na UMCS

wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedrze Teorii Mediów w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS
14.07.2022
profesor uczelni
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Etyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
13.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
08.07.2022
adiunkt
Stanowisko dydaktyczne
Wydział Zamiejscowym UMCS w Puławach
07.07.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach
07.07.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Wydział Zamiejscowym UMCS w Puławach
07.07.2022
adiunkt
Stanowisko dydaktyczne
Wydział Zamiejscowym UMCS w Puławach
07.07.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Biologii Molekularnej, Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
07.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytutu Nauk Biologicznych, na Wydziale Biologii i Biotechnologii
07.07.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
07.07.2022
4