Ocena nauczycieli akademickich

Karty oceny nauczycieli akademickich:

UCHWAŁA Nr XXIV – 13.3/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 9.3/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 września 2017 r.w sprawie wprowadzenia Karty okresowej oceny nauczycieli akademickich.

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Uchwała Nr XXI -26.5/08 Senatu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie "Karty okresowej oceny nauczycieli z akademickich z tytułem naukowym"

UCHWAŁA Nr XXII –36.5/12 SenatuUniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w KARCIE OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z TYTUŁEM NAUKOWYM stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXI – 26.5/08 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie „Karty okresowej ocenynauczycieli akademickich z tytułem naukowym”

Uchwała Nr XXI-36.4/08 Senatu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie "Karty okresowej oceny nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego"

UCHWAŁA Nr XXII –36.4/12 SenatuUniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w KARCIE OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXI – 26.4/08 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie „Karty okresowej oceny nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego”

Uchwała Nr XXI-21.4/07 Senatu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie "Karty okresowej oceny nauczycieli akademickich magistrów i doktorów"

UCHWAŁA Nr XXII –36.2/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w Karcie Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich Magistrów i Doktorów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXI-21.4/07 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie „Karty okresowej oceny nauczycieli akademickich magistrów i doktorów”

Uchwała Nr XXII-14.7/10 Senatu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia karty okresowej oceny nauczycieli akademickich magistrów i doktorów na Wydziale Biologi i Nauk o Ziemi oraz na Wydziale Chemii

UCHWAŁA Nr XXII –36.3/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII –14.7/10 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia kartyokresowej oceny nauczycieli akademickich magistrów i doktorów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz na Wydziale Chemii