Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Drodzy Studenci!

W roku akademickim 2022/23 dla studentów I roku prowadzone będą szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: mgr Witold Musyński),
  • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski),
  • Przysposobienie biblioteczne (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa).

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej I oraz II stopnia (w przypadku, gdy nie odbyły tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolite studia magisterskie.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i kończą się testami zaliczeniowymi on-line.

Aby uzyskać zaliczenia ze szkoleń, Student powinien:

Szkolenia należy odbyć i zaliczyć w terminie: od 03.10.2022r. do 15.02.2023 r.

UWAGA!

W związku z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego szkolenie z przysposobienia bibliotecznego zostanie uruchomione 09.01.2023 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w dniach 16-17.02.2023 r.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81).

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2022