Nominacje do nowych rad naukowych i zespołów redakcyjnych

Wraz z nowym rokiem w wielu czasopismach publikowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek rozpoczęło się kompletowanie składów nowych rad naukowych i zespołów redakcyjnych. W dniu 16 lutego br. prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek wręczył nominacje pracownicom Wydziału Politologii UMCS.

Prof. dr hab. Iwona Hofman - Dziekan Wydziału Politologii UMCS otrzymała powołanie do Rady Naukowej i jako Redaktora tematycznego sekcji „Komunikowane polityczne” w czasopiśmie „Polish Political Science Yearbook” na kadencję 2017-2019, redaktorem w PPSY będzie dr Anna Szwed Walczak. Dr hab. Lidia Pokrzycka została redaktorem naczelnym pisma "Kognitywistyka i Media w Edukacji" w kadencji 2017-2019, a redaktorkami tematycznymi pisma zostały dr Anna Granat oraz dr Magdalena Pataj. Natomiast dr hab. Krystyna Leszczyńska została powołana do Rady Naukowej rocznika „Krakowskie Studia Małopolskie” oraz objęła funkcję Redaktora działu tematycznego „Kultura i społeczeństwo” czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia” na kadencje przypadające na lata 2017-2019.

Serdeczne gratulacje!

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2017