MOST

 www.most.amu.edu.pl

O Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

MOST jest ofertą wymiany studentów w ramach 20 polskich uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Śląski  w Katowicach,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Mogą wziąć w nim udział studenci po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Można studiować w  wybranej uczelni przez semestr lub cały rok. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni. 

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Nie przegap swojej szansy! Zarejestruj się już dziś! 

Informacje o rejestracji

Regulamin oraz ofertę miejsc do studiowania można znaleźć na stronie internetowej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która jest koordynatorem programu. Oferta miejsc ogłaszana jest raz w roku do 15 kwietnia i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym do 30 października. W oparciu o ofertę studenci rejestrują się w IRK MOST i składają wnioski w swojej macierzystej uczelni na semestr zimowy i letni w terminie do 15 maja, natomiast do 30 listopada w semestrze letnim.

Koordynatorzy lokalni

Koordynator Wydziałowy Programu MOST:
Dr Tomasz Bichta
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin
E-mail: tomasz.bichta@mail.umcs.plKoordynator Uczelniany Programu MOST
mgr Elwira Mrugała
Dział Kształcenia
Rektorat, III piętro, pokój 313
tel. 81 537 54 64
E-mail: elwira.mrugala@mail.umcs.pl

Program MOST na stronie głównej UMCS