Laureaci X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Znamy już Laureatów X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.

W tym roku decyzją Kapituły, nagroda pieniężna została rozdzielona pomiędzy dwóch Laureatów tj.  Ewelinę Dernogę, która została doceniona za serię materiałów o tematyce społeczno-politycznej zrealizowanych dla telewizji WTK oraz Jana Jęcza za tekst pt. „Bawi cię to?” opublikowany w miesięczniku „Znak”.

W gronie Laureatów znajdują się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem, są to: Barbara Gregorczyk – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”, Filip Kozłowski  - miesięczny staż w tygodniku „Polityka”;  Luiza Wieczorek – miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Julia Bogucka i Mariusz Celmer – miesięczny staż w warszawskim biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagroda i stypendia ufundowane zostały przez Rodzinę Patrona oraz w przypadku staży w ramach Forum Ekonomicznego - Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Kapituła Stypendium, która proceduje nad przesłanymi wnioskami, składa się z następujących osób: Rodzina Patrona (Matylda, Monika i Marek Unger), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Béatrice Delvaux, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jarosław Kurski, dr Justyna Maguś, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2022