Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską Medi@stery

z przyjemnością informujemy, że ruszyła VIII edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery! 

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z ideą zawartą w nazwie Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata. 

Do tej pory odbyło się siedem edycji Konkursu. Każdego roku Kapituła wybiera spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac trzy najlepsze. Do tej pory wydaliśmy sześć wspaniałych książek laureatów i kilkanaście artykułów w czasopismach i monografiach.  

Zachęcamy studentów i absolwentów do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 20.11.2021 roku.   

Więcej informacji: www.mediastery.ug.edu.pl 

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    28 października 2021