Konferencja "Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka" , Lublin 21-22 października 2021

26.11.2021

Zdjęcia - Dorota Maj, Marta Drabczuk, Maria Marczewska-Rytko