Komunikat dot. gratyfikacji urlopowej

Szanowni Państwo!

W 2022 r. wzorem lat ubiegłych składanie wniosku na dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego dla pracowników zwanego „gratyfikacją urlopową” odbywać się będzie drogą elektroniczną pod adresem:

Po jego otwarciu pojawia się wniosek, który po wypełnieniu i kliknięciu przycisku „prześlij” zostaje automatycznie złożony. Po czym pracownik otrzymuje informację, że wniosek został poprawnie wypełniony i złożony.


Zgodnie z Regulaminem ZFŚS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. § 9, Regulaminu ZFŚS UMCS) są dwa warunki dotyczące otrzymania gratyfikacji urlopowej:

 1. wykorzystanie minimum 14 dni urlopu wypoczynkowego wprowadzonego do systemu SAP i zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego;
 2. złożenie wniosku o gratyfikację urlopową.

W związku z wypłatą gratyfikacji urlopowej w 2022 r. uprzejmie proszę Kierowników Jednostek Organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnianiu wniosków.
W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski w wersji papierowej.


Wysokość gratyfikacji urlopowej dla pracowników UMCS w 2022 r. przedstawia poniższa tabelka.

Przychód osiągnięty w UMCS
za 2021 rok

Kwota dofinansowania

do 40 000,00

2800,00

od 40 000,01 – 60 000,00

2600,00

od 60 000,01 – 75 000,00

2400,00

od 75 000,01 – 90 000,00

1100,00

od 90 000,01 – 100 000,00

700,00

powyżej 100 000,01

400,00

Emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im w UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że pierwsza wypłata gratyfikacja urlopowej planowana jest na 07.07.2022 r.

Prorektor ds. ogólnych UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

  Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

  Autor
  Paweł Baran
  Data dodania
  20 czerwca 2022