Komunikaty

Zaproszenie na szkolenie dot. PPK
27.11.2020

Zaproszenie na szkolenie dot. PPK

Władze Uczelni zapraszają wszystkich chętnych pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na spotkanie szkoleniowe, które ma uczestnikom przybliżyć genezę powstawania PPK, ich definicję, podstawy działania oraz najważniejsze mechanizmy związane z... więcej
1