Komunikat w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego 2021/2022 oraz rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023

Na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego w dniu 26 kwietnia 2022 roku przyjęto następujące rekomendacje w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego 2021/2022 oraz rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023.

Kolegium Dziekańskie zaleca, aby od 9 maja 2022 roku seminaria dyplomowe, dyżury i konsultacje nauczycieli akademickich były realizowane w trybie stacjonarnym.

Członkowie Kolegium Dziekańskiego zalecają także, aby zaliczenia i egzaminy w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej oraz obrony prac dyplomowych odbyły się w trybie stacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne powinny być kontynuowane według dotychczasowych ustaleń (tryb hybrydowy).

Jednocześnie informujemy, że od roku akademickiego 2022/2023 realizacja zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w trybie stacjonarnym w siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa przy ulicy Głębokiej 45. Na tryb realizacji zajęć mogą jednak wpływać przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2022