Komunikat Dziekana w sprawie zdalnego nauczania

Szanowni Pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa,

w związku z koniecznością realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, władze dziekańskie przedstawiają komunikat dotyczący postępowania w ww. sprawie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    3 kwietnia 2020