Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Koło powstało w 2016 r. i zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów UMCS, którzy chcą poszerzyć swoją wiedze o bezpieczeństwie. Przedmiotem zainteresowania koła jest wcześniej wymienione  bezpieczeństwo w szerokim rozumieniu (bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, ekologiczne, społeczne itp.).

Mimo krótkiego okresu swojego istnienia koło aktywnie uczestniczy w organizacji różnych  spotkań (np. spotkania autorskiego „Życie na krawędzi – oszukać śmierć” z Bianką Zalewską, Piotrem Tomalą i Damianem Dudą w dniu 7 maja 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS), organizuje warsztaty (np. warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej w dniu 12.05.2017r.) oraz prowadzi panel np. na konferencji „"Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym" dotyczącego ratownictwa chemicznego oraz medycyny pola walki w dniu 15 maja 2018r. Dodatkowo aktywnie się prezentuje na dniach otwartych na wydziale politologii UMCS oraz jedzie na szkolenia poza uczelnią.

Opiekunem naukowym koła jest dr Justyna Kięczkowska.

Aktualnie:

  • Siedzibą koła jest wydział politologii UMCS (Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin);
  • Przewodniczącym jest pani Joanna Jędrzejewska (studentka IV roku bezpieczeństwa narodowego);
  • Zastępcą przewodniczącego jest pani Joanna Nachman (studentka II roku bezpieczeństwa narodowego);
  • Skarbnik – vacat;
  • Sekretarz – vacat;
  • Można nas znaleźć na facebook-u pod tym linkiem: https://www.facebook.com/knbn.umcs/
  • Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu kilku minut;

Zapraszamy wszystkim chętnych!