Koło Latynoamerykanistów UMCS

 

Opiekunem naukowym KL UMCS jest Pani dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. 

Strony WWW:

https://www.umcs.pl/pl/kolo-latynoamerykanistow-umcs,2514.htm 
https://www.facebook.com/KLUMCS/

Koło Latynoamerykanistów UMCS działa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Powstało w styczniu 2006 roku z inicjatywy grupy studentów, obecnie już absolwentów naszego Uniwersytetu, Joanny Katarzyny Kaczyńskiej, Kamila Kamińskiego, Łukasza Książka i rozwijało swoją działalność przy aktywnym udziale Joanny Simko Rak, Ewy Orzeszko, Sylwii Seredyn, Tomasza Kłosowicza, Jana Rydzaka, Moniki Danielewicz, Justyny Ostaszewskiej, Kornelii Plizgi, Roksolany Bakhurskiej, Solomii Mardarovych, Arkadiusza Woźniaka, Michala Dziedzica, Karoliny Kożuchowskiej, Pawła Kwiatkowskiego, gromadząc w swoich szeregach studentów stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii, geografii, prawa oraz iberystyki, zarówno ze studiów dziennych i zaocznych, licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. KL UMCS skupia entuzjastów i pasjonatów Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także innych lubelskich Uczelni.
Funkcję przewodniczących KL UMCS pełnili kolejno: Joanna Kaczyńska, Kamil Kamiński, Joanna Simko Rak, Sylwia Seredyn, Tomasz Kłosowicz, Justyna Ostaszewska, Kornelia Plizga, Paweł Kwiatkowski, Aleksandra Jargielło, Zofia Dziubicka.                             

  related

Do statutowych celów Koła Latynoamerykanistów UMCS należy:

  • prowadzenie wielokierunkowej działalności, która ma na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy na temat państw, społeczeństw i kultury regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów;
  • rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi lub wspierającymi podobną działalność;
  • integracja studentów o podobnych zainteresowaniach. 
Działalność Koła Latynoamerykanistów UMCS odbywa się w formie:
  • spotkań roboczych (projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych, lektura książek, dyskusje na temat historii, aktualnych problemów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz przegląd wydarzeń w regionie);
  • spotkań i wykładów otwartych z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy (naukowców, dyplomatów, polityków, pisarzy, działaczy społecznych i kultury); 
  • konferencji i sympozjów naukowych: konferencja międzynarodowa „Oblicza Ameryki Łacińskiej” (2009), „Dni Meksyku w Lublinie” (2010, we współpracy z KUL), konferencja międzynarodowa "Dylematy – wyzwania - zagrożenia demokracji w Meksyku" (2017), cykliczne Sympozjum Międzynarodowe Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską (sześć edycji od 2015, współorganizator); cykliczne Międzynarodowe Konferencje Latynoamerykanistyczne w Lublinie (trzy edycje, współorganizator); 
  • organizacji wystaw fotograficznych: „Oblicza Meksyku” (2017), „Ameryka Łacińska i Karaiby: społeczeństwo - kultura – natura” (2018); 
  • wizyt studyjnych w instytucjach naukowych (Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego), w ambasadach państw latynoamerykańskich w Polsce (Argentyny, Kolumbii, Meksyku, Urugwaju, Wenezueli), w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP; 
  • prowadzenia profilu KL UMCS na FACEBOOKU.


 Gośćmi spotkań i wykładów otwartych KL UMCS byli dyplomaci, pisarze, publicyści oraz badacze Ameryki Łacińskiej z kraju i z zagranicy, m.in.: Raphael Steger Cataño (Ambasador Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Polsce), Jesús Miguel Cruz Guevara (Chargé d’Affaires Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce), prof. nadzw. dr hab. Jacek Perlin (Ambasador RP w Wenezueli i Kolumbii oraz Konsul Generalny RP w Kurytybie – Brazylia), prof. dr Maria de Monserrat Llairo (Universidad de Buenos Aires - Argentyna), prof. dr Albene Miriam Menezes Klemi (Universidade de Brasília), dr Marcos Pablo Moloeznik (Universidad de Guadalajara – Meksyk), dr Gerardo Reyes Guzman (Universidad Iberoamericana Puebla – Meksyk), dr Guillermo Yepes Boscán, dr Carlos Dimeo Alvarez, prof. nadzw. dr hab. Marcin Florian Gawrycki (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW), dr Andrzej Pietrzak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), maestro Enrique Zanni, misjonarz o. Adam Pirożek SVD, pisarz i publicysta kubański Ladislao Aguado, Adriana Gottberg Gil (Chargé d’ Affaires ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce), dr Jesús Tovar Mendoza (Universidad Autónoma del Estado de México), dr Peter Birle (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín). Zrealizowaliśmy we współpracy z Radiem Centrum audycje radiowe poświęcone Ameryce Łacińskiej.