Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Krzywicka

dr hab. Katarzyna Krzywicka
Stanowisko
profesor uczelni
Telefon
+48 81 5376029
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-5623-5384
http://www.redalyc.org/autor.oa?id=28175
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Krzywicka
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fedb
https://journals.umcs.pl/al
Konsultacje

8 września, godz. 13.30-15.00, egzamin poprawkowy z przedmiotu Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa
11 września, godz. 11.30-13.00
19 września, godz. 11.00-12.30
28 września, godz. 11.30-13.00
W semestrze zimowym 2023/2024
wtorek, 11.30-13.00
czwartek, 14.30-16.00
pokój A.5.61 


 


 


 


   


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, pokój A.5.61, IV piętro
20-612 Lublin

O sobie

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność naukowa: systemy polityczne (Uniwersytet Wrocławski) 
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce
(UMCS)

Zainteresowania badawcze:

 • Stosunki międzynarodowe w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
 • Systemy polityczne państw latynoamerykańskich. 
 • Siły zbrojne, zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne.
 • Stosunki wyznaniowe i etniczne we współczesnym świecie.

Autorka 214 publikacji, w tym: 5 monografii autorskich. redaktor naukowa 8 monografii, redaktor naukowa 14 tomów czasopisma Anuario Latinoamericano. 98 publikacji ukazało się za granicą (Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Serbia, Turcja) lub w językach obcych (angielski, hiszpański). Wykaz publikacji: Polska Bibliografia Naukow

Założycielka (2011) i redaktor naukowa serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, ISSN 2084-8072.  

Założycielka (2014) i redaktor naczelna czasopisma "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales"ISSN 2392-0343, e-ISSN 2449-8483, anuario-latinoamericano.umcs.pl  Strona w języku polskim.

Członek organizacji naukowych:

 • Asociación Latinoamericana de Ciencia Política - ALACIP
 • Latin American Studies Association - LASA
 • International Political Science Association - IPSA

Członek rad i komitetów naukowych:

Współpraca międzynarodowa

 • Centrum Badań i Studiów Latynoamerykańskich na rzecz Rozwoju i Integracji - Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración - CEINLADI, Uniwersytet Buenos Aires, 2006 -
 • Ekspert w Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa, (GRIDALE), Universidad Cooperativa de Colombia, Bogota, 2018 -
 • Pobyty naukowo-badawcze: Pontifical Catholic University of Ecuador (1997), University of Buenos Aires (1999, 2000, 2008, 2010, 2012), Superior Institute of International Relations "Raúl Roa García" of the Ministerio de Relaciones Exteriores of the Republic of Cuba (2001), Latin-American Institute of Russian Academy of Science (2001), University of Salamanca (2002), University of Santiago de Chile (2003), Central University of Venezuela (2004, 2006, 2007, 2008), University of Sevilla (2006), Complutense University of Madrid (2008), Iberoamerican University of México (2009), Iberoamerican University of Puebla (2010), Center of Political and Electoral Studies, Madryt (2011), Latin American School of Social Sciences - FLACSO, Quito (2012), Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin (2014).
 • Pobyt naukowy w Universidad Iberoamericana, Puebla, Meksyk, 2010. 
 • Wykładowca w ramach Erasmus, w Universidad de Granada, Hiszpania, 2013.
 • Wykładowca w ramach Erasmus, w Uniwersytecie Hradec Kralove, Republika Czeska, 2018.

Recenzentka 16 rozpraw doktorskich: 5 obcojęzycznych, 3 zagraniczne (Universite de la Sorbonne Nouvelle,  Universidad CEU San Pablo w Madrycie, Universidade Federal de Santa Maria, Brazylia): 

 • La consolidation democratique au Chili. On comment surmonter les enclaves autoritaires”, mgr R. España Ruíz, promotor prof. dr R. Fregosi, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine - IHEA, Université de Paris III, obrona 12.10.2012 r., Universite de la Sorbonne Nouvelle, Paryż.
 • "Przejawy aktywności społeczno-politycznej kobiet w Chile i Argentynie na przełomie XX i XXI wieku", mgr D. Klewer, promotor prof. dr hab. M. Śniadecka-Kotarska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, 2014.
 • "Disparidades territoriales en Colombia - causas y evidencias", mgr M. E. Botero Ospiny, promotor prof. dr hab. M. Czerny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 2014.
 • „Polityka antynarkotykowa w Meksyku: uwarunkowania społeczno-kulturowe”, mgr U. Drzewiecka, promotor prof. dr hab. T. Paleczny, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, 2016. 
 • "Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975", mgr M. Wronecki, promotor prof. dr hab. T. Łoś-Nowak, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 2016. 
 • "Latynoamerykański model rozwoju. Strategie i koncepcje modernizacji państw regionu - studium porównawcze", mgr T. Rudowski, promotor prof. dr hab. M. F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 2016.
 • "In search for China's engagement model in Sub-Saharan Africa. Comparative analysis to  the European Union and Latin America", mgr E. Lubieniecka, promotor prof. dr hab. M. F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 2017. 
 •  "Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców", mgr D. A. Morel, promotor prof. dr hab. E. Stadtmüller, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski, 2017.
 • "Media Impact on humanitarian intervention after the cold war and before September 11, 2001: the cases of Somalia, Rwanda and Liberia", mgr M. Landete Sánchez, promotor prof. dr D. Contreras García, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Madryt, 2017.
 • "A configuracao da política vaticana de 1939-1945",  P. A. Henn, promotor prof. dr M. R. Borin, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brazylia, 2018. 
 • "Międzynarodowe role średniego mocarstwa nowego typu. Analiza polityki zagranicznej Brazylii w latach 2003-2014", mgr M. Sawicka, promotor prof. dr hab. A. Gruszczak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2018.
 • "Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983", mgr M. Lisińska, promotor prof. dr hab. A. Gruszczak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2018.
 • "Malwiny/Falklandy w polityce Nestora Kirchnera i Cristiny Fernández de Kirchner w latach 2003-2015", mgr A. M. Kita, promotor dr hab. D. Jeziorny, prof. UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, 2018.
 • "Rola sportu w państwach Północy i Południa", mgr P. Cedro, promotor prof. dr hab. M. F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 2019.
 • "Idea tubylczości w teorii i praktyce politycznej współczesnych państw Ameryki Łacińskiej", mgr K. Cholewińska, promotor prof. dr hab. M. F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 2019.
 • "Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec języków rdzennych", mgr K. Ząbecki, promotor dr hab. B. Lisocka-Jaegermann, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 2019.

Recenzje wydawnicze książek

 • Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka,  (red.) K. Derwich, M. Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • P. Trefler, Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • D. Smyrgała, Latynoamerykańska teologia wyzwolenia - wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny, Studia i Analizy Collegium Civitas, nr 13, Warszawa 2014.
 • R. Wordliczek, Regionalny wymiar interesu narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • Kryzys w Wenezueli, (red.) J. Gocłowska-Bolek, Raport.OAP.UW, Ośrodek Analiz Politycznych UW, Warszawa 2019.
 • M. Sawicka, Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu, Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagellońskiego, Universitas, Kraków 2020.
 • Polska i Brazylia - bliższe, niż się wydaje/Polonia e Brasil -  mais próximo de que parece, J. Mazurek (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2020.
 • P. Uziębło, System konstytucyjny Urugwaju, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.

Recenzentka (dwukrotnie), sekretarz, członek w 4 procedurach habilitacyjnych (UJ, UW, UMCS). 

Promotorka 97 prac licencjackich i 56 magisterskich (2 prace dyplomowe w języku angielskim, jedna hiszpańskojęzyczna, 10 prac nagrodzonych lub wyróżnionych).

GRANTY

 • 2019.01 - 2020.12, Grant nr 613/P-DUN/2019, Działalność Upowszechniająca Naukę, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2019.01 - 2020.12, Grant nr 424621, Wsparcie dla czasopism naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • W latach 1997-2000 – cztery granty KBN w ramach współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą wynikającej z umów międzynarodowych:
 1. Temat: Partia Społeczno Chrześcijańska - PSC COPEI, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela, 1997.
 2. Temat: Geneza i rozwój chrześcijańskiej demokracji w Ameryce Łacińskiej z perspektywy 50 lat istnienia ruchu, Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Konrad Adenauer Stiftung – Caracas, Wenezuela, 1-31.10.1998.
 3. Temat: Chrześcijańska demokracja w Wenezueli. Partia Społeczno-Chrześcijańska - PSC COPEI, Universidad Central de Venezuela, Universidad Andres Bello, Biblioteca Nacional, Caracas, Wenezuela, 1-31.10.1999.
 4. Temat: Ideologie, ruchy polityczne, społeczno-ekonomiczne i religijne współczesnego świata, Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), Argentyna, 1-31.10.2000.

Udział z referatem w 76 konferencjach i kongresach naukowych: ICAALACIPFIEALCCEISALCEINLADIIPSALASAAHILAAMECIPREDDIHPTNPPTSLPTSM, w tym w 42 zagranicznych.

Organizatorka 12 konferencji i sympozjów międzynarodowych, w tym pięciu za granicą (Uniwersytet Buenos Aires, Argentyna- CEINLADI, ICA - Uniwersytet Wiedeński, Austria, CEISAL - Uniwersytet Salamanki, Hiszpania, XVIII FIEALC).

Organizatorka trzech edycji Międzynarodowych Konferencji Latynoamerykanistycznych (2013, 2015, 2018), sześciu edycji sympozjum międzynarodowego Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską (2015, 2017, 2018, 2019) oraz dwóch edycji "Jornadas de México" (2010, 2017) na Wydziale Politologii UMCS.

Opiekun naukowa Koła Latynoamerykanistów UMCS, 2006-2022.

Uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012), Nagrodą Indywidualną Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2013), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2015), Wyróżnieniem Rektora UMCS za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2019/2020 (2020).


Działalność naukowa

Autorka monografii 

 Redaktor naukowa monografii i tomów

Wybrane artykuły 
obcojęzyczne:
polskojęzyczne:
 • K. Krzywicka, Analiza cyklu wyborczego 2013-2016 w Ameryce Łacińskiej, w: W kręgu historii, politologii i emigracji, K. Leszczyńska (red.), Toruń 2018, ss. 227-237, ISBN 978-83-8019-900-2
 • K. Krzywicka, Działalność misyjna Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w: Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej, R. Raczyński (red.), Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2017, ss. 279-293, ISBN 978-83-65751-00-3
 • K. Krzywicka, Demokracja bezpośrednia w Wenezueli. Determinanty prawne, "Studia Polityczne", 2013, nr 31, ss. 35-63.
 • K. Krzywicka, Wenezuela, w: Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, P. Łaciński (red.), Difin, Warszawa 2013, ss. 153-177, ISBN 978-83-7641-729-5
 • ALBA i nowa geopolityka Wenezueli - między ideologią i pragmatyzmem, "Stosunki Międzynarodowe", 2012, tom 46, nr 2, ss. 225-247, ISSN 0209-0961.
 • Pozycja i rola sił zbrojnych w procesie przekształcania państwa - casus Wenezueli, "Ameryka Łacińska", CESLA UW, Warszawa 2012, nr 1 (75), ss. 3-25. ISSN 1506-8900
 • Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, K. Krzywicka (red.),  Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 7-25, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. 
 • Kształtowanie państwa narodowego w Wenezueli - autorytaryzm i militaryzm w scentralizowanym państwie federalnym, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, K. Krzywicka (red.), Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 51-73, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. 
 • Status prawny ludności indiańskiej w Wenezueli. Dylematy partycypacji i reprezentacji, w: Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku - Antropología política en América Latina a principios del siglo XXI, M. Śniadecka-Kotarska, S. Kosmynka (red.), Łódź 2012, ss. 179-216. ISBN 978-83-928476-1-8
Uczestniczka z referatem konferencji i kongresów naukowych (wybrane przykłady):

1. Simposio Internacional "Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos", referat: "La actividad misionera de la Iglesia católica romana polaca en América Latina", Centro de Estudios Ibero-Americanos, Uniwersytet Karola, Praga, 15-16.09.2016. 

2. VIII Międzynarodowy Kongres CEISAL, "Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina", wystąpienie w sesji plenarnej „Europejskie latynoamerykanistyczne czasopisma naukowe: jakość, widoczność i oddziaływanie”, zorganizowanej przez Europejską Sieć Informacji i Dokumentacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL), organizatorka i moderadorka sympozjum “Trayectorias democratizadoras de América Latina”, referat: "El marco jurídico y la práctica política de la democracia directa en Venezuela", Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Hiszpania, 28.06-1.07.2016. 

3. II Conferencia Internacional Latinoamericanista "Las relaciones entre política y religión - determinantes y nuevos paradigmas", referat: "La dimensión institucional y jurídica de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en la República Bolivariana de Venezuela", moderatorka panelu: "Teología de la liberación", Wydział Politologii UMCS, Lublin, 3-4.11.2015.

Organizatorka hiszpańskojęzycznej konferencji we współpracy z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polską Akademią Nauk, Oddział w Lublinie.

Strona II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

Galeria fotografii 

4. III Congreso Internacional de Ciencia Política: "Legitimidad política e integridad electoral", panel especial: "Coyunturas electorales en Europa y Estados Unidos", referat: "Las elecciones presidenciales de 2015 en Polonia", moderatorka panelu: "Neoliberalismoy deuda pública, grupos económicos y sector inmobilario en el desarrollo nacional y regional de México", Asociación Méxicana de Ciencias Políticas - AMECIP, Instituto Nacional Electoral, Universidad de Guadalajara, Meksyk, 15-18.07.2015. 

5. XXXIII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), referat: "El papel de Venezuela en cooperación e integración regional de América Latina y el Caribe", University of  Pittsburgh, San Juan, Puerto Rico, 27-30.05.2015. 

6. XVII Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA): "Entre espacios: La historia latinoamericana en el contexto global", referat: "Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela. El estatus jurídico y la práctica religiosa", Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin, 9-13.09.2014.  

7. 23 World Congress of Political Science (IPSA/AISP): "Challenges of Contemporary Governance", RC44.173 Exploring the Role of the Military through a Geo-strategic Case Study of a Particular Country, referat: "The Armed Forces in the Process of Transformation of the State. The Case of Venezuela", Montreal, Canada, 19-24.07.2014.   

8. XVI Congreso  de la FIEALC:  "El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del dialogo", referat: "La política exterior de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo"Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Turquía, 8-11.10.2013. 

9. I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistów / Conferencia Internacional de Latinoamericanistas: "Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń" / "América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas". Organizatorka konferencji, moderatorka sesji plenarnej i panelu w języku hiszpańskim, PWSW, Przemyśl 27-28.06.2013. Galeria fotografii  i Materiał filmowy 

10. VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), na temat: "La investigación política en América Latina", referat: "La democracia directa en Venezuela - entre la representación, participación y delegación del poder", La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador, Quito, 12-14.06.2012.       

11. Seminario Internacional de Economía, Finanzas y Políticas Públicas, referat: "Procesos político-económicos en América Latina en la Globalización"Universidad Iberoamericana Puebla, México, 10-11.11.2010.          

12. VI Kongres CEISAL: "Independencias-Dependencias-Interdependencias", Sympozjum 18. Ciudadanos, Partidos y Gobierno: viejos y nuevos caminos para la participación política en América Latina. Referat: "El sistema de partidos de Venezuela - entre la representación y participación", Université de Toulouse Le Mirail, Tuluza, 30.06 - 3.07.2010, http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/6277_CEISAL_11_FICHES_AXES.pdf    


Ogłoszenia

Konsultacje
8 września, godz. 13.30-15.00, egzamin poprawkowy z przedmiotu Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa
11 września, godz. 11.30-13.00
19 września, godz. 11.00-12.30
28 września, godz. 11.30-13.00
W semestrze zimowym 2023/2024
wtorek, 11.30-13.00
czwartek, 14.30-16.00

pokój A.5.61 

 
  


 

 

 Załączniki