Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Krzywicka

dr hab. Katarzyna Krzywicka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-5623-5384
http://www.redalyc.org/autor.oa?id=28175
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Krzywicka
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fedb
Konsultacje

w semestrze letnim 2020/2021,
w okresie sesji egzaminacyjnej
odbywają się w MS Teams,
w poniedziałek, godz. 9.00 - 10.30
Zainteresowanych proszę o kontakt 
e-mailowy w celu udostępnienia kodów.


 


   


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność naukowa: systemy polityczne. 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Stosunki międzynarodowe w Ameryce Południowej i Północnej. 
 • Systemy polityczne państw latynoamerykańskich. 
 • Siły zbrojne, zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne.
 • Instytucjonalny i prawny wymiar wolności sumienia i wyznania.
 • Stosunki wyznaniowe i etniczne we współczesnym świecie.

Autorka 205 publikacji, w tym: 5 monograficznych książek autorskich. redaktor naukowa 8 monografii współautorskich, redaktor naukowa 10 monograficznych tomów czasopisma Anuario Latinoamericano. 95 publikacji ukazało się za granicą (Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Serbia, Turcja) lub w językach obcych (angielski, hiszpański). 

WYKAZ PUBLIKACJI - dostępny na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) 

Założycielka w 2011 r. i redaktor naukowa serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, ISSN 2084-8072.  

Założycielka w 2014 r. i redaktor naczelna czasopisma naukowego "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales".
ISSN 2392-0343, e-ISSN 2449-8483, 20 punktów MNiSW
Strona internetowa czasopisma: anuario-latinoamericano.umcs.pl 
Dostęp do strony internetowej Anuario Latinoamericano w języku polskim.

 CZŁONKOSTWO w ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Asociación Latinoamericana de Ciencia Política - ALACIP
 • Latin American Studies Association - LASA
 • International Political Science Association - IPSA
 • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych- PTSL

CZŁONKOSTWO w RADACH i KOMITETACH NAUKOWYCH:

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpracownik i profesor wizytująca Centrum Badań i Studiów Latynoamerykańskich na rzecz Rozwoju i Integracji - Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración - CEINLADI, Uniwersytet Buenos Aires. 
Pobyt naukowo-studyjny w Universidad Iberoamericana, Puebla, Meksyk, 2010. 
Pobyt dydaktyczno-naukowy w Universidad de Granada, Hiszpania, 2013.
Pobyt dydaktyczno-naukowy w Uniwersytecie Hradec Kralove, Republika Czeska, 2018.

Recenzentka 16 rozpraw doktorskich: w tym pięciu obcojęzycznych, trzech zagranicznych (Universite de la Sorbonne Nouvelle,  Universidad CEU San Pablo w Madrycie, Universidade Federal de Santa Maria, Brazylia) 

 • La consolidation democratique au Chili. On comment surmonter les enclaves autoritaires”, autorstwa mgr Rodrigo España Ruíz, napisana pod kierunkiem prof. dr Reneé Fregosi w Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine - IHEA, Université de Paris III, obrona 12 października 2012, w Universite de la Sorbonne Nouvelle w Paryżu.
 • "Przejawy aktywności społeczno-politycznej kobiet w Chile i Argentynie na przełomie XX i XXI wieku", autorstwa mgr Doroty Klewer, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2014).
 • "Disparidades territoriales en Colombia - causas y evidencias", autorstwa mgr Marii Eleny Botero Ospiny, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Czerny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2014).
 • „Polityka antynarkotykowa w Meksyku: uwarunkowania społeczno-kulturowe”, autorka mgr Urszula Drzewiecka, promotor prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016). 
 • "Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975", autor mgr Maciej Wronecki, promotor prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2016). 
 • "Latynoamerykański model rozwoju. Strategie i koncepcje modernizacji państw regionu - studium porównawcze", autor mgr Tomasz Rudowski, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2016).
 • "In search for China's engagement model in Sub-Saharan Africa. Comparative analysis to  the European Union and Latin America", autorka mgr Ewelina Lubieniecka, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2017). 
 •  "Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców", autorka mgr Dorota Anna Morel, promotor prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017).
 • "Media Impact on humanitarian intervention after the cold war and before September 11, 2001: the cases of Somalia, Rwanda and Liberia", autorka mgr Mercedes Landete Sánchez, promotor prof. dr Delii Contreras García, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Madryt (2017).
 • "A configuracao da política vaticana de 1939-1945",  autorka Paula Antonia Henn, promotor prof. dr Marta Rosa Borin, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brazylia (2018). 
 • "Międzynarodowe role średniego mocarstwa nowego typu. Analiza polityki zagranicznej Brazylii w latach 2003-2014", autorka mgr Monika Sawicka, promotor prof. dr hab. Artur Gruszczak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2018).
 • "Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983", autorka mgr Magdalena Lisińska, promotor prof. dr hab. Artur Gruszczak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2018).
 • "Malwiny/Falklandy w polityce Nestora Kirchnera i Cristiny Fernández de Kirchner w latach 2003-2015", autorka mgr Agnieszka Maria Kita, promotor dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego (2018).
 • "Rola sportu w państwach Północy i Południa", autorka mgr Patrycja Cedro, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2019).
 • "Idea tubylczości w teorii i praktyce politycznej współczesnych państw Ameryki Łacińskiej", autorka mgr Katarzyna Cholewińska, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2019).
 • "Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec języków rdzennych", autor mgr Krzysztof Ząbecki, promotor dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2019).

RECENZJE WYDAWNICZE KSIĄŻEK

 • Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka,  (red.) Karol Derwich, Marta Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Paweł Trefler, Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Dominik Smyrgała, Latynoamerykańska teologia wyzwolenia - wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny, Studia i Analizy Collegium Civitas, nr 13, Warszawa 2014.
 • Rafał Wordliczek, Regionalny wymiar interesu narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • Kryzys w Wenezueli, (red.) Joanna Gocłowska-Bolek, Raport.OAP.UW, Ośrodek Analiz Politycznych UW, Warszawa 2019.
 • Monika Sawicka, Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu, Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagellońskiego, Universitas, Kraków 2020.
 • Polska i Brazylia - bliższe, niż się wydaje/Polonia e Brasil -  mais próximo de que parece, Jerzy Mazurek (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2020.
 • Piotr Uziębło, System konstytucyjny Urugwaju, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.

UDZIAŁ W CZTERECH KOMISJACH HABILITACYJNYCH (UJ, UW, UMCS): recenzentka (dwukrotnie), sekretarz, członek. 

PROMOTORKA 72 licencjatów i 45 magistrów (dwie prace dyplomowe w języku angielskim, jedna hiszpańskojęzyczna, siedem nagrodzonych lub wyróżnionych).

ORGANIZATORKA 12 konferencji i sympozjów międzynarodowych, w tym pięciu za granicą (Uniwersytet Buenos Aires, Argentyna- CEINLADI, ICA - Uniwersytet Wiedeński, Austria, CEISAL - Uniwersytet Salamanki, Hiszpania, XVIII FIEALC).

Organizatorka trzech edycji Międzynarodowych Konferencji Latynoamerykanistycznych (2013, 2015, 2018), sześciu edycji sympozjum międzynarodowego Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską (2015, 2017, 2018, 2019) oraz dwóch edycji "Jornadas de México" (2010, 2017) na Wydziale Politologii UMCS.

OPIEKUN NAUKOWA KOŁA LATYNOAMERYKANISTÓW UMCS, od 2006.

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2006).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011).
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2012).
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2013).
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015).
 • Wyróżnienie Rektora UMCS za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2019/2020 (2020).

Działalność naukowa

AUTORKA MONOGRAFII 

 

 REDAKTOR NAUKOWA MONOGRAFII i TOMÓW
 
 
WYBRANE ARTYKUŁY 
Obcojęzyczne:
Polskojęzyczne:
 • K. Krzywicka, Analiza cyklu wyborczego 2013-2016 w Ameryce Łacińskiej, w: W kręgu historii, politologii i emigracji, K. Leszczyńska (red.), Toruń 2018, ss. 227-237, ISBN 978-83-8019-900-2
 • K. Krzywicka, Działalność misyjna Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w: Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej, R. Raczyński (red.), Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2017, ss. 279-293, ISBN 978-83-65751-00-3
 • K. Krzywicka, Demokracja bezpośrednia w Wenezueli. Determinanty prawne, "Studia Polityczne", 2013, nr 31, ss. 35-63.
 • K. Krzywicka, Wenezuela, w: Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, P. Łaciński (red.), Difin, Warszawa 2013, ss. 153-177, ISBN 978-83-7641-729-5
 • ALBA i nowa geopolityka Wenezueli - między ideologią i pragmatyzmem, "Stosunki Międzynarodowe", 2012, tom 46, nr 2, ss. 225-247, ISSN 0209-0961.
 • Pozycja i rola sił zbrojnych w procesie przekształcania państwa - casus Wenezueli, "Ameryka Łacińska", CESLA UW, Warszawa 2012, nr 1 (75), ss. 3-25. ISSN 1506-8900
 • Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, K. Krzywicka (red.),  Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 7-25, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. 
 • Kształtowanie państwa narodowego w Wenezueli - autorytaryzm i militaryzm w scentralizowanym państwie federalnym, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, K. Krzywicka (red.), Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 51-73, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. 
 • Status prawny ludności indiańskiej w Wenezueli. Dylematy partycypacji i reprezentacji, w: Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku - Antropología política en América Latina a principios del siglo XXI, M. Śniadecka-Kotarska, S. Kosmynka (red.), Łódź 2012, ss. 179-216. ISBN 978-83-928476-1-8
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I KONGRESACH (wybrane przykłady):

1. Simposio Internacional "Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos", referat: "La actividad misionera de la Iglesia católica romana polaca en América Latina", Centro de Estudios Ibero-Americanos, Uniwersytet Karola, Praga, 15-16.09.2016. 

2. VIII Międzynarodowy Kongres CEISAL, "Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina", wystąpienie w sesji plenarnej „Europejskie latynoamerykanistyczne czasopisma naukowe: jakość, widoczność i oddziaływanie”, zorganizowanej przez Europejską Sieć Informacji i Dokumentacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL), organizatorka i moderadorka sympozjum “Trayectorias democratizadoras de América Latina”, referat: "El marco jurídico y la práctica política de la democracia directa en Venezuela", Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Hiszpania, 28.06-1.07.2016. 

3. II Conferencia Internacional Latinoamericanista "Las relaciones entre política y religión - determinantes y nuevos paradigmas", referat: "La dimensión institucional y jurídica de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en la República Bolivariana de Venezuela", moderatorka panelu: "Teología de la liberación", Wydział Politologii UMCS, Lublin, 3-4.11.2015.

Organizatorka hiszpańskojęzycznej konferencji we współpracy z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polską Akademią Nauk, Oddział w Lublinie.

Strona II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

Galeria fotografii 

4. III Congreso Internacional de Ciencia Política: "Legitimidad política e integridad electoral", panel especial: "Coyunturas electorales en Europa y Estados Unidos", referat: "Las elecciones presidenciales de 2015 en Polonia", moderatorka panelu: "Neoliberalismoy deuda pública, grupos económicos y sector inmobilario en el desarrollo nacional y regional de México", Asociación Méxicana de Ciencias Políticas - AMECIP, Instituto Nacional Electoral, Universidad de Guadalajara, Meksyk, 15-18.07.2015. 

5. XXXIII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), referat: "El papel de Venezuela en cooperación e integración regional de América Latina y el Caribe", University of  Pittsburgh, San Juan, Puerto Rico, 27-30.05.2015. 

6. XVII Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA): "Entre espacios: La historia latinoamericana en el contexto global", referat: "Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela. El estatus jurídico y la práctica religiosa", Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin, 9-13.09.2014.  

7. 23 World Congress of Political Science (IPSA/AISP): "Challenges of Contemporary Governance", RC44.173 Exploring the Role of the Military through a Geo-strategic Case Study of a Particular Country, referat: "The Armed Forces in the Process of Transformation of the State. The Case of Venezuela", Montreal, Canada, 19-24.07.2014.   

8. XVI Congreso  de la FIEALC:  "El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del dialogo", referat: "La política exterior de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo"Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Turquía, 8-11.10.2013. 

9. I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistów / Conferencia Internacional de Latinoamericanistas: "Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń" / "América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas". Organizatorka konferencji, moderatorka sesji plenarnej i panelu w języku hiszpańskim, PWSW, Przemyśl 27-28.06.2013. Galeria fotografii  i Materiał filmowy 

10. VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), na temat: "La investigación política en América Latina", referat: "La democracia directa en Venezuela - entre la representación, participación y delegación del poder", La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador, Quito, 12-14.06.2012.       

11. Seminario Internacional de Economía, Finanzas y Políticas Públicas, referat: "Procesos político-económicos en América Latina en la Globalización"Universidad Iberoamericana Puebla, México, 10-11.11.2010.          

12. VI Kongres CEISAL: "Independencias-Dependencias-Interdependencias", Sympozjum 18. Ciudadanos, Partidos y Gobierno: viejos y nuevos caminos para la participación política en América Latina. Referat: "El sistema de partidos de Venezuela - entre la representación y participación", Université de Toulouse Le Mirail, Tuluza, 30.06 - 3.07.2010, http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/6277_CEISAL_11_FICHES_AXES.pdf    

13. Międzynarodowa konferencja naukowa: "Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Historia i współczesność". Organizatorka; Moderatorka sesji: Ameryka Łacińska w drodze do niepodległości; Referat: "Spór o koncepcję państwa w okres


Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021,
w okresie sesji egzaminacyjnej
odbywają się w MS Teams,
w poniedziałek, godz. 9.00 - 10.30
Zainteresowanych proszę o kontakt 
e-mailowy w celu udostępnienia kodów.