Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Krzywicka

dr hab. Katarzyna Krzywicka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
+48 81 5376029
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-5623-5384
http://www.redalyc.org/autor.oa?id=28175
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Krzywicka
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fedb
https://journals.umcs.pl/al
https://www.umcs.pl
Konsultacje

Wtorek, 13.00-14.30
Piątek, 13.00-14.30 (alternatywnie na platformie MS Teams) 
pok. A.5.61, IV piętro
Odwołuję konsultacje w dniu 25 listopada. Dodatkowe konsultacje odbędą się w dniu 29 listopada, godz. 11.30-13.00.


 


 


 


 


 


   


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, pokój A.5.61, IV piętro
20-612 Lublin

O sobie

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność naukowa: systemy polityczne (Uniwersytet Wrocławski) 
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce
(UMCS)

Zainteresowania badawcze:

 • Stosunki międzynarodowe w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
 • Systemy polityczne państw latynoamerykańskich. 
 • Siły zbrojne, zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne.
 • Stosunki wyznaniowe i etniczne we współczesnym świecie.

Autorka 209 publikacji, w tym: pięciu monograficznych książek autorskich. redaktor naukowa i współautorka ośmiu monografii, redaktor naukowa 12 monograficznych tomów czasopisma Anuario Latinoamericano. 97 publikacji ukazało się za granicą (Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Serbia, Turcja) lub w językach obcych (angielski, hiszpański). Wykaz publikacji jest dostępny na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) 

Założycielka w 2011 r. i redaktor naukowa serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, ISSN 2084-8072.  

Założycielka w 2014 r. i redaktor naczelna czasopisma naukowego "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales"ISSN 2392-0343, e-ISSN 2449-8483, 20 punktów MNiSW. Strona internetowa czasopisma: anuario-latinoamericano.umcs.pl 
Dostęp do strony internetowej Anuario Latinoamericano w języku polskim.

Członek organizacji naukowych:

 • Asociación Latinoamericana de Ciencia Política - ALACIP
 • Latin American Studies Association - LASA
 • International Political Science Association - IPSA
 • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych- PTSL

Członek rad i komitetów naukowych:

Współpraca międzynarodowa

Współpracownik i profesor wizytująca w Centrum Badań i Studiów Latynoamerykańskich na rzecz Rozwoju i Integracji - Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración - CEINLADI, Uniwersytet Buenos Aires. 
Pobyt naukowo-studyjny w Universidad Iberoamericana, Puebla, Meksyk, 2010. 
Wykładowca w ramach pobytu dydaktyczno-naukowego w Universidad de Granada, Hiszpania, 2013.
Wykładowca w ramach pobytu dydaktyczno-naukowego w Uniwersytecie Hradec Kralove, Republika Czeska, 2018.

Recenzentka 16 rozpraw doktorskich: w tym pięciu obcojęzycznych, trzech zagranicznych (Universite de la Sorbonne Nouvelle,  Universidad CEU San Pablo w Madrycie, Universidade Federal de Santa Maria, Brazylia): 

 • La consolidation democratique au Chili. On comment surmonter les enclaves autoritaires”, autorstwa mgr Rodrigo España Ruíz, napisana pod kierunkiem prof. dr Reneé Fregosi w Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine - IHEA, Université de Paris III, obrona 12 października 2012, w Universite de la Sorbonne Nouvelle w Paryżu.
 • "Przejawy aktywności społeczno-politycznej kobiet w Chile i Argentynie na przełomie XX i XXI wieku", autorstwa mgr Doroty Klewer, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2014).
 • "Disparidades territoriales en Colombia - causas y evidencias", autorstwa mgr Marii Eleny Botero Ospiny, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Czerny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2014).
 • „Polityka antynarkotykowa w Meksyku: uwarunkowania społeczno-kulturowe”, autorka mgr Urszula Drzewiecka, promotor prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016). 
 • "Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975", autor mgr Maciej Wronecki, promotor prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2016). 
 • "Latynoamerykański model rozwoju. Strategie i koncepcje modernizacji państw regionu - studium porównawcze", autor mgr Tomasz Rudowski, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2016).
 • "In search for China's engagement model in Sub-Saharan Africa. Comparative analysis to  the European Union and Latin America", autorka mgr Ewelina Lubieniecka, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2017). 
 •  "Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców", autorka mgr Dorota Anna Morel, promotor prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017).
 • "Media Impact on humanitarian intervention after the cold war and before September 11, 2001: the cases of Somalia, Rwanda and Liberia", autorka mgr Mercedes Landete Sánchez, promotor prof. dr Delii Contreras García, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, Madryt (2017).
 • "A configuracao da política vaticana de 1939-1945",  autorka Paula Antonia Henn, promotor prof. dr Marta Rosa Borin, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brazylia (2018). 
 • "Międzynarodowe role średniego mocarstwa nowego typu. Analiza polityki zagranicznej Brazylii w latach 2003-2014", autorka mgr Monika Sawicka, promotor prof. dr hab. Artur Gruszczak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2018).
 • "Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983", autorka mgr Magdalena Lisińska, promotor prof. dr hab. Artur Gruszczak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2018).
 • "Malwiny/Falklandy w polityce Nestora Kirchnera i Cristiny Fernández de Kirchner w latach 2003-2015", autorka mgr Agnieszka Maria Kita, promotor dr hab. Dariusz Jeziorny, prof. UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego (2018).
 • "Rola sportu w państwach Północy i Południa", autorka mgr Patrycja Cedro, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2019).
 • "Idea tubylczości w teorii i praktyce politycznej współczesnych państw Ameryki Łacińskiej", autorka mgr Katarzyna Cholewińska, promotor prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2019).
 • "Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec języków rdzennych", autor mgr Krzysztof Ząbecki, promotor dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2019).

Recenzje wydawnicze książek

 • Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka,  (red.) Karol Derwich, Marta Kania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Paweł Trefler, Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Dominik Smyrgała, Latynoamerykańska teologia wyzwolenia - wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny, Studia i Analizy Collegium Civitas, nr 13, Warszawa 2014.
 • Rafał Wordliczek, Regionalny wymiar interesu narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Studium polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • Kryzys w Wenezueli, (red.) Joanna Gocłowska-Bolek, Raport.OAP.UW, Ośrodek Analiz Politycznych UW, Warszawa 2019.
 • Monika Sawicka, Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu, Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagellońskiego, Universitas, Kraków 2020.
 • Polska i Brazylia - bliższe, niż się wydaje/Polonia e Brasil -  mais próximo de que parece, Jerzy Mazurek (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2020.
 • Piotr Uziębło, System konstytucyjny Urugwaju, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.

Recenzentka (dwukrotnie), sekretarz, członek w czterech procedurach habilitacyjnych (UJ, UW, UMCS). 

Promotorka 89 prac licencjackich i 54 magisterskich (dwie prace dyplomowe w języku angielskim, jedna hiszpańskojęzyczna, dziewięć prac nagrodzonych lub wyróżnionych).

Organizatorka 12 konferencji i sympozjów międzynarodowych, w tym pięciu za granicą (Uniwersytet Buenos Aires, Argentyna- CEINLADI, ICA - Uniwersytet Wiedeński, Austria, CEISAL - Uniwersytet Salamanki, Hiszpania, XVIII FIEALC).

Organizatorka trzech edycji Międzynarodowych Konferencji Latynoamerykanistycznych (2013, 2015, 2018), sześciu edycji sympozjum międzynarodowego Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską (2015, 2017, 2018, 2019) oraz dwóch edycji "Jornadas de México" (2010, 2017) na Wydziale Politologii UMCS.

Opiekun naukowa Koła Latynoamerykanistów UMCS, od 2006.

Uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012), Nagrodą Indywidualną Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2013), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2015), Wyróżnieniem Rektora UMCS za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2019/2020 (2020).


Działalność naukowa

Autorka monografii 

 Redaktor naukowa i współautorka monografii i tomów

Wybrane artykuły 
obcojęzyczne:
 • K. Krzywicka, El derecho a la libertad de conciencia y religión en el contexto legal polaco, rozdz. XII, en: J.G. García, J.T.P. López, M.P. Moloeznik (coords.), Temas selectos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Universidad de Guadalajara, Guadalajara 2021, ss. 253-274, ISBN 978-607-8408-73-3
 • K. Krzywicka, La formación de la cultura política latinoamericana: entre la herencia y la modernidad, "Latitud Sur", 2020, no 15, pp. 7-17, ISSN 1850-3659, e-ISSN 2683-9326 .
 • K. Krzywicka, La Organización de Estados Americanos frente a la crisis del Estado en Venezuela, Revista del CESLA. International Latin American Studies Review, 2019, no 23, pp. 383-398, ISSN 1641-4713; e-ISSN 2081-1160
 • K. Krzywicka, La actividad misionera de la Iglesia católica Romana en América Latina y el Caribe – El caso de  la Congregación de San Miguel Arcángel, en: J. Opatrny (ed.), Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos, Serie Ibero-Americana Pragensia Supplementum, Universidad Carolina Editorial Karolinum, Praga 2017, ss. 171-181, ISBN 978-80-246-3553-8.   
 • K. Krzywicka, La Iglesia católica frente a la crisis del Estado venezolano, en: K. Krzywicka, R.Siuda-Ambroziak (coords. y eds.), Política y religión en América Latina, Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. V, Editorial de la UMCS, Lublin 2017, ss. 157-171, ISBN 978-83-227-9036-6, ISSN 2084-8072.
 • K. Krzywicka, El papel de Venezuela en la cooperación e integración de América Latina y el Caribe, en: Nuevo multilateralismo en América Latina? Concepciones y actores en pugna, M. Ardila (ed.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2016, pp. 213-236. ISBN 9789587725094
 • K. Krzywicka, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela. El estatus jurídico y la política confesional, Entre espacios: la historia latinoamericana en el contexto global, en: S. Rinke (ed.), Freie Universität Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios”, Berlin 2016, pp. 3573-3589. ISBN 9783944675350
 • K. Krzywicka, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela: Desarrollo histórico, normas jurídicas y bases institucionales, "Revista del CESLA", no 17, 2014, pp. 15-42, ISSN 1641-4713
 • K. Krzywicka, La política exterior de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo, en: El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del diálogo, Ö. Seçkin (ed.), tomo I, Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) - Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Ankara 2014, pp. 479-504. ISBN 978-605-136-168-0
 • K. Krzywicka, La ALBA y la nueva geopolítica de la República Bolivariana de Venezuela, en: Tendencias hacia la regionalización mundial en el ámbito del siglo XXI: América, Asia, África, Europa, Euroasia y Medio Oriente, P. M. Rodríguez Suárez (coord.), BUAP, UPAEP, Puebla, México 2013, pp. 211-239. ISBN 978-97-8607-550-1
 • K. Krzywicka, The Armed Forces in the Process of Transformation of the State - the Case of Venezuela, "Polish Political Science Yearbook", no XLI (41), 2012, pp. 181-204, ISSN 0208-7375 
 • K. Krzywicka, El sistema de partidos en Venezuela - entre la representación y participación, en: Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinámicas e interacciones, S. Pajović, M. de Monserrat Llairó (coords.), Universidad Megatrend, Belgrado 2012, pp. 213-238. ISBN 978-86-7747-459-1
 • K. Krzywicka, La democracia directa en Venezuela - entre la representación, participación y delegación del poder, en: Los dilemas de América Latina ante las crisis, conflictos y alternativas de desarrollo, M. de Monserrat Llairó, P. Palacio (coords.), Editorial de la Universidad de Buenos Aires Eudeba, Buenos Aires 2012, pp. 25-45. ISBN 978-950-23-1972-8
 • K. Krzywicka, Situación jurídica de los pueblos indígenas en Venezuela. Dilemas de representación y participación, "Revista del CESLA", no 14, 2011, pp. 73-107, ISSN 1641-4713
 • K. Krzywicka, El proceso de la democratización de los países de América Latina frente a dos siglos de la independencia en la región, "Latitud Sur", Revista del Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración, no 5, Buenos Aires 2010, pp. 31-53, ISSN 1850-3659
 • K. Krzywicka, La transición política de los países de América Latina – entre el autoritarismo y la democracia, “Revista del CESLA”, no 13, T. 2, 2010, pp. 623-642, ISSN 1641-4713.
polskojęzyczne:
 • K. Krzywicka, Analiza cyklu wyborczego 2013-2016 w Ameryce Łacińskiej, w: W kręgu historii, politologii i emigracji, K. Leszczyńska (red.), Toruń 2018, ss. 227-237, ISBN 978-83-8019-900-2
 • K. Krzywicka, Działalność misyjna Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w: Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej, R. Raczyński (red.), Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2017, ss. 279-293, ISBN 978-83-65751-00-3
 • K. Krzywicka, Demokracja bezpośrednia w Wenezueli. Determinanty prawne, "Studia Polityczne", 2013, nr 31, ss. 35-63.
 • K. Krzywicka, Wenezuela, w: Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, P. Łaciński (red.), Difin, Warszawa 2013, ss. 153-177, ISBN 978-83-7641-729-5
 • ALBA i nowa geopolityka Wenezueli - między ideologią i pragmatyzmem, "Stosunki Międzynarodowe", 2012, tom 46, nr 2, ss. 225-247, ISSN 0209-0961.
 • Pozycja i rola sił zbrojnych w procesie przekształcania państwa - casus Wenezueli, "Ameryka Łacińska", CESLA UW, Warszawa 2012, nr 1 (75), ss. 3-25. ISSN 1506-8900
 • Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, K. Krzywicka (red.),  Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 7-25, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. 
 • Kształtowanie państwa narodowego w Wenezueli - autorytaryzm i militaryzm w scentralizowanym państwie federalnym, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, K. Krzywicka (red.), Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 51-73, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. 
 • Status prawny ludności indiańskiej w Wenezueli. Dylematy partycypacji i reprezentacji, w: Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku - Antropología política en América Latina a principios del siglo XXI, M. Śniadecka-Kotarska, S. Kosmynka (red.), Łódź 2012, ss. 179-216. ISBN 978-83-928476-1-8
Uczestniczka z referatem konferencji i kongresów naukowych (wybrane przykłady):

1. Simposio Internacional "Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos", referat: "La actividad misionera de la Iglesia católica romana polaca en América Latina", Centro de Estudios Ibero-Americanos, Uniwersytet Karola, Praga, 15-16.09.2016. 

2. VIII Międzynarodowy Kongres CEISAL, "Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina", wystąpienie w sesji plenarnej „Europejskie latynoamerykanistyczne czasopisma naukowe: jakość, widoczność i oddziaływanie”, zorganizowanej przez Europejską Sieć Informacji i Dokumentacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL), organizatorka i moderadorka sympozjum “Trayectorias democratizadoras de América Latina”, referat: "El marco jurídico y la práctica política de la democracia directa en Venezuela", Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Hiszpania, 28.06-1.07.2016. 

3. II Conferencia Internacional Latinoamericanista "Las relaciones entre política y religión - determinantes y nuevos paradigmas", referat: "La dimensión institucional y jurídica de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en la República Bolivariana de Venezuela", moderatorka panelu: "Teología de la liberación", Wydział Politologii UMCS, Lublin, 3-4.11.2015.

Organizatorka hiszpańskojęzycznej konferencji we współpracy z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polską Akademią Nauk, Oddział w Lublinie.

Strona II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

Galeria fotografii 

4. III Congreso Internacional de Ciencia Política: "Legitimidad política e integridad electoral", panel especial: "Coyunturas electorales en Europa y Estados Unidos", referat: "Las elecciones presidenciales de 2015 en Polonia", moderatorka panelu: "Neoliberalismoy deuda pública, grupos económicos y sector inmobilario en el desarrollo nacional y regional de México", Asociación Méxicana de Ciencias Políticas - AMECIP, Instituto Nacional Electoral, Universidad de Guadalajara, Meksyk, 15-18.07.2015. 

5. XXXIII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), referat: "El papel de Venezuela en cooperación e integración regional de América Latina y el Caribe", University of  Pittsburgh, San Juan, Puerto Rico, 27-30.05.2015. 

6. XVII Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA): "Entre espacios: La historia latinoamericana en el contexto global", referat: "Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela. El estatus jurídico y la práctica religiosa", Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin, 9-13.09.2014.  

7. 23 World Congress of Political Science (IPSA/AISP): "Challenges of Contemporary Governance", RC44.173 Exploring the Role of the Military through a Geo-strategic Case Study of a Particular Country, referat: "The Armed Forces in the Process of Transformation of the State. The Case of Venezuela", Montreal, Canada, 19-24.07.2014.   

8. XVI Congreso  de la FIEALC:  "El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del dialogo", referat: "La política exterior de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo"Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Turquía, 8-11.10.2013. 

9. I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistów / Conferencia Internacional de Latinoamericanistas: "Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń" / "América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas". Organizatorka konferencji, moderatorka sesji plenarnej i panelu w języku hiszpańskim, PWSW, Przemyśl 27-28.06.2013. Galeria fotografii  i Materiał filmowy 

10. VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), na temat: "La investigación política en América Latina", referat: "La democracia directa en Venezuela - entre la representación, participación y delegación del poder", La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador, Quito, 12-14.06.2012.       

11. Seminario Internacional de Economía, Finanzas y Políticas Públicas, referat: "Procesos político-económicos en América Latina en la Globalización"Universidad Iberoamericana Puebla, México, 10-11.11.2010.          

12. VI Kongres CEISAL: "Independencias-Dependencias-Interdependencias", Sympozjum 18. Ciudadanos, Partidos y Gobierno: viejos y nuevos caminos para la participación política en América Latina. Referat: "El sistema de partidos de Venezuela - entre la representación y participación", Université de Toulouse Le Mirail, Tuluza, 30.06 - 3.07.2010, http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/6277_CEISAL_11_FICHES_AXES.pdf    


Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023
Wtorek, 13.00-14.30
Piątek, 13.00-14.30 (alternatywnie na platformie MS Teams) 
pok. A.5.61, IV piętro
Odwołuję konsultacje w dniu 25 listopada. Dodatkowe konsultacje odbędą się w dniu 29 listopada, godz. 11.30-13.00.