Immatrykulacja studentów I roku - 2020/2021

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz  jednolitych studiów magisterskich   na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, odbędzie się w dniu 1 października 2020 r.  o godz. 13.00 w budynku Wydziału Politologi i Dziennikarstwa mieszczącego się przy ul.Głębokiej 45.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w  uroczystości mogą  wziąć udział  tylko przedstawiciele danego kierunku, do których zostały wysłane zaproszenia mailowe. Dla pozostałych studentów immatrykulowanych zostanie zorganizowana transmisja on-line.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    29 września 2020