III Zjazd Absolwentów – fotorelacja

17.10.2018

W dniu 29 września 2018 roku odbył się III Zjazd Absolwentów Wydziału Politologii UMCS. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów oraz Wydział Politologii. Zjazd odbył się w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS. W wydarzeniu wzięli udział absolwenci z różnych roczników oraz specjalności. W sumie gościliśmy ponad 170 osób.