III OKN "Bezpieczeństwo zdrowotne - polityka, medycyna, komunikacja"

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo Zdrowotne - polityka, medycyna, komunikacja, cz. 2", która w tym roku odbywa się pod hasłem "Świat po pandemii Covid - 19".

Jako wydarzenie cykliczne III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo zdrowotne – polityka, medycyna, komunikacja cz. 2 Świat po pandemii Covid-19 jest platformą wymiany informacji i doświadczeń związanych z wyzwaniami dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polski, Europy i świata, służącą integracji środowiska praktyków i specjalistów z zakresu polityki, medycyny i komunikacji. Celem tegorocznej - III Konferencji jest dyskusja na temat zmian i zagrożeń w wymiarach środowiska międzynarodowego będących efektem pandemii Covid-19.


Proponowane tematy paneli:

 • Państwa i instytucje w (post) pandemicznym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • Wyzwania i zagrożenia dla koncepcji rozwoju samopodtrzymującego po pandemii Covid – 19,
 • System ochrony zdrowia po pandemii Covid – 19,
 • Media i komunikacja o zdrowiu po doświadczeniach pandemii Covid-19.

Panele studenckie:

 • Nowy, inny świat jako rzeczywistość po pandemii Covid-19,
 • Czego (nie) nauczyła nas pandemia-różne aspekty życia społeczeństw w trakcie i po pandemii Covid-19.

Opłaty konferencyjne:

Czynne uczestnictwo – koszt 350 zł
Uczestnictwo zdalne – 250 zł
Opłata dla studentów – 50 zł

Termin zgłaszania tematów referatów na adres mailowy justyna.kieczkowska@mail.umcs.pl upływa w dniu 06.06.2023 r.

Nr konta, na które należy dokonać opłaty, zostanie przekazany Uczestnikom po przesłaniu tematu wystąpienia na ww. adres mailowy.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

W ramach konferencji zostanie przeprowadzony warsztat z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników wydarzenia!


Termin: 15 czerwca 2023 roku

Miejsce: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin) oraz na platformie MS Teams.


Pozostałe informacje:

Wszelkie pytania dotyczące konferencji oraz zgłoszenia tematów w ramach poszczególnych paneli należy kierować na poniższe adresy:

- dr Justyna Kięczkowska: justyna.kieczkowska@mail.umcs.pl lub jkieczkowska@wp.pl,
- dr Liliana Węgrzyn-Odzioba: liliana.wegrzyn-odzioba@mail.umcs.pl


Komitet Naukowy:

- Prof. dr hab. Marek Pietraś - Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

- Prof. dr hab. Walenty Baluk - Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

- Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS

- Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

- Dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL - Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów KUL

- Dr hab. Dariusz Wadowski - Katedra Kultury Medialnej KUL

 

Komitet Organizacyjny:

- Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, prof. UMCS - Team Europe, Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS

- Dr Aneta Wójciszyn-Wasil - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

- Dr Tomasz Bichta - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

- Dr Kinga Smoleń - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

- Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

- Dr Justyna Kięczkowska - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

- lic Aleksander Giza

- Sławomir Zonik

Zaproszenie na konferencję [PDF]

  Aktualności

  Data dodania
  26 maja 2023